Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskipingsliste

Sted: Trondheim
År: 1785

Kilder: Fotografert

Notat:

Utskipingene

Last ned som regneark med verdier avrundet til hele pund.

Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 030 Løkken, tollfri 050 Selbu, tollfri 060 Kvikne, tollfri 070 Frederiks gave, tollfri 090 Gaulstad, tollfri Nåtidens sum** Destinasjon Nåtidens land Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Agentinne Lysholms & Co 1 Peter And. Ovide 298 16 1 13/16 22 18 14 3/16 58 5 0 380 0 Amsterdam Nederland
2 Justisråd Friedlieb & Co 2 Rolf Greve 45 6 1 24 13 15 70 0 Hamburg Tyskland
3 Henrik Meincke 2 Rolf Greve 50 0 0 50 0 Hamburg Tyskland
4 Agentinne Lysholms & Co 2 Rolf Greve 30 0 0 30 0 Hamburg Tyskland
5 Generalauditør Friderik Collin 3 Rolf Møller 20 0 0 20 0 Amsterdam Nederland
6 Agentinne Lysholms & Co 3 Rolf Møller 70 0 0 70 0 Amsterdam Nederland
7 Herman Höe 3 Rolf Møller 38 3 14 6 16 2 25 0 0 70 0 Amsterdam Nederland
8 Christian And. Lorck 3 Rolf Møller 50 0 0 50 0 Amsterdam Nederland
9 Agentinne Lysholms & Co 4 Ingelbricht Bugge 438 5 0 9 10 12 33 4 4 481 0 Amsterdam Nederland
10 Agentinne Lysholms & Co 6 Andreas Knudsen Thode 134 0 0 13 0 0 147 0 Amsterdam Nederland
11 Justisråd Friedlieb & Co 7 Erich Pedersen 240 0 0 41 6 7 281 6 7 Amsterdam Nederland
12 Madame Aletta sal. Otto Beyer 8 Mathias Buckholt 13 0 0 7 0 0 67 0 0 7 0 0 94 0 Amsterdam Nederland
13 Kammerråd Must 8 Mathias Buckholt 2 3 1 1/2 10 16 14 1/2 13 0 Amsterdam Nederland
14 Thomas & Chr. Jelstrup 8 Mathias Buckholt 20 0 0 20 0 Amsterdam Nederland
15 Ole Due 8 Mathias Buckholt 30 0 0 5 17 7 1/2 35 17 7 1/2 Amsterdam Nederland
16 Hans Jepsen 8 Mathias Buckholt 100 0 0 100 0 Amsterdam Nederland
17 Justisråd Friedlieb & Co 8 Mathias Buckholt 5 8 11 3/8 20 18 2 5/8 8 0 0 35 13 2 70 0 Amsterdam Nederland
18 Nils Fr. Bing 8 Mathias Buckholt 2 0 0 2 0 Amsterdam Nederland
19 Generalauditør Friderik Collin 8 Mathias Buckholt 40 0 0 16 0 0 56 0 Amsterdam Nederland
20 Niels Fr. Bing Micon 8 Mathias Buckholt 2 0 0 2 0 Amsterdam Nederland
21 Christian Jelstrup 9 Diderich Brun 81 10 0 81 10 0 Amsterdam Nederland
22 Agentinne Lysholms & Co 9 Diderich Brun 40 0 0 40 0 Amsterdam Nederland
23 Hans Jepsen 9 Diderich Brun 43 16 2 5/8 5 8 11 3/8 0 15 2 50 0 Amsterdam Nederland
24 Thomas & Chr. Jelstrup 9 Diderich Brun 50 0 0 50 0 Amsterdam Nederland
25 Nicolai Smidt 9 Diderich Brun 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
26 Kanselliråd Eric Must 9 Diderich Brun 5 15 12 4 4 4 10 0 Amsterdam Nederland
27 Justisråd Friedlieb & Co 9 Diderich Brun 140 0 0 10 2 6 5/8 20 0 0 9 17 9 5/8 180 1/4 Amsterdam Nederland
28 Lorentz Wulf 9 Diderich Brun 25 1 0 2 14 0 5 5 0 33 0 Amsterdam Nederland
29 Peter Smith 9 Diderich Brun 6 0 0 19 0 0 25 0 Amsterdam Nederland
30 Peter And. Due 9 Diderich Brun 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
31 Mathias Friis 9 Diderich Brun 17 19 8 1 13 2 10 7 6 30 0 Amsterdam Nederland
32 Skipper Dideric Brun 9 Diderich Brun 42 0 0 3 0 0 45 0 Amsterdam Nederland
33 Justisråd Friedlieb & Co 10 Anthoni Kathenkamp 20 0 0 20 0 Hamburg Tyskland
34 Thomas & Chr. Jelstrup 10 Anthoni Kathenkamp 38 4 0 38 4 0 Hamburg Tyskland
35 Peter Smith 10 Anthoni Kathenkamp 12 0 0 12 0 Hamburg Tyskland
36 Hans Jepsen 10 Anthoni Kathenkamp 38 7 8 38 7 8 Hamburg Tyskland
37 Agentinne Lysholms & Co 10 Anthoni Kathenkamp 40 0 0 40 0 Hamburg Tyskland
38 Henrik Meincke 10 Anthoni Kathenkamp 10 0 0 10 0 Hamburg Tyskland
39 Skipper Anthoni Kathenkamp 10 Anthoni Kathenkamp 0 7 9 7 9 Hamburg Tyskland
40 Peder Stallin 11 Nils Øren 1 18 2 1/2 1 18 2 1/2 Bergen Norge
41 Henrik Meincke 11 Nils Øren 7 12 14 7 12 14 Bergen Norge
42 Agentinne Lysholms & Co 12 Hans Paulssøn Bierck 6 19 10 6 19 10 Bergen Norge
43 Christian Jelstrup 12 Hans Paulssøn Bierck 1 13 12 1 13 12 Bergen Norge
44 Thomas & Chr. Jelstrup 13 Peter Andreas Due 2 18 12 2 18 12 Bergen Norge
45 Agentinne Lysholms & Co 14 Jørgen Hep. Kornbeck 50 0 0 50 0 København Danmark
46 Justisråd Friedlieb & Co 14 Jørgen Hep. Kornbeck 61 11 9 61 11 9 København Danmark
47 Herman Höe 15 Henrik Meinertz 3 0 0 2 0 0 1 4 10 6 4 10 Glückstadt Tyskland
48 Agentinne Lysholms & Co 16 Joachim Teppelman 19 10 11 3/4 8 10 12 3/4 6 5 4 5 13 3 1/2 40 0 Flensburg Danmark
49 Andreas Caspar Hammer 17 Peter Jacobs 11 12 8 2 7 8 14 0 Amsterdam Nederland
50 Justisråd Friedlieb & Co 17 Peter Jacobs 27 8 4 2 11 12 9 16 10 39 16 10 Amsterdam Nederland
51 Kanselliråd Eric Must 17 Peter Jacobs 11 9 4 4 10 12 16 0 Amsterdam Nederland
52 Agentinne Lysholms & Co 17 Peter Jacobs 81 19 1 1/4 10 10 11 9/60 104 6 3 121/240 19 3 7 1/8 29 2 7 4 18 1 29/30 249 19 15 239/240 Amsterdam Nederland
53 Henrik Meincke 17 Peter Jacobs 10 18 3 14 0 0 4 11 1 29 9 4 Amsterdam Nederland
54 Agentinne Lysholms & Co 18 Jacob Thielsen 60 0 0 60 0 Flensburg Danmark
55 Justisråd Friedlieb & Co 19 Momme Knudsen 469 2 4 2/9 1 10 4 29 9 14 500 2 6 2/9 Amsterdam Nederland
56 Hans Jens. Sommer 20 Rolf Møller 22 16 6 2 15 0 25 11 6 Amsterdam Nederland
57 Peter Smith 20 Rolf Møller 43 0 0 32 0 0 75 0 Amsterdam Nederland
58 Christian Jelstrup 20 Rolf Møller 58 3 9 5/60 62 2 5 23 5 0 21 3 8 5 6 9 5 14 0 175 14 15 1/12 Amsterdam Nederland
59 Hans Jepsen 20 Rolf Møller 0 10 6 16 0 0 15 0 0 31 10 6 Amsterdam Nederland
60 Generalkrigskomissær Klingenberg 20 Rolf Møller 40 0 0 40 0 Amsterdam Nederland
61 Generalauditør Friderik Collin 20 Rolf Møller 8 10 0 8 10 0 Amsterdam Nederland
62 Herman Höe 20 Rolf Møller 22 0 0 29 0 0 9 16 10 60 16 10 Amsterdam Nederland
63 Justisråd Friedlieb & Co 20 Rolf Møller 30 0 0 30 0 Amsterdam Nederland
64 Thomas & Chr. Jelstrup 21 Chr. Lau 20 0 0 20 0 Hamburg Tyskland
65 Lars. Kr. Must 25 Eilert Reimers 5 0 0 5 0 København Danmark
66 Nicolai Smidt 22 Ader. Kruse 5 0 0 5 0 Amsterdam Nederland
67 Lorentz Wulf 22 Ader. Kruse 17 4 0 4 3 7 1/2 5 6 8 26 13 15 1/2 Amsterdam Nederland
68 Math. Carstensen 22 Ader. Kruse 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
69 Claus Schmidt 22 Ader. Kruse 6 0 13 16 0 0 22 13 Amsterdam Nederland
70 Willfred Randulf 22 Ader. Kruse 3 1 14 3 1 14 Amsterdam Nederland
71 Herman Höe 22 Ader. Kruse 2 0 0 2 0 Amsterdam Nederland
72 Mathias Friis 22 Ader. Kruse 2 5 11 1/4 6 0 0 0 15 11 1/2 9 1 6 3/4 Amsterdam Nederland
73 Andreas Caspar Hammer 22 Ader. Kruse 7 14 11 6 14 15 14 9 10 Amsterdam Nederland
74 Justisråd Friedlieb & Co 22 Ader. Kruse 20 7 5 1/4 29 0 0 9 7 10 3/4 3 15 10 62 10 10 Amsterdam Nederland
75 Agentinne Lysholms & Co 22 Ader. Kruse 13 14 0 52 0 0 76 7 4 15 5 12 157 7 0 Amsterdam Nederland
76 Agentinne Lysholms & Co 23 Chr. Frid. Molicries 72 10 0 72 10 0 København Danmark
77 Justisråd Friedlieb & Co 23 Chr. Frid. Molicries 0 3 2 42 0 0 42 3 2 København Danmark
78 Agentinne Lysholms & Co 24 Søren Sthammeløw 34 15 0 3 15 0 38 10 0 København Danmark
Transkribert sum* 3422 8 9 15/16 312 12 15 43/60 573 8 15 137/240 132 2 6 3/8 292 8 2 52 13 5
Nåtidens sum** 3422 8 9 107/144 312 12 14 47/80 573 8 15 121/240 130 2 6 3/8 292 8 2 52 11 5 71/120 4783 12 5 577/720

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Nåtidens sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.