Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Skipper: Rolf Greve

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 030 Løkken, tollfri 050 Selbu, tollfri 060 Kvikne, tollfri 070 Frederiks gave, tollfri 090 Gaulstad, tollfri Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1751 "Desuden er og udført kaaber i nyt ar(…) 1 Kommerseråd Hammond 42 Rolf Greve 37 3 12 43/168 52 13 1 9/28 4 0 0 93 16 13 97/168 Amsterdam Nederland
2 Trondheim 1762 "Herforuden er og i dette Aar Toldfri(…) 2 Otto Beyer 41 Rolf Greve 85 10 0 48 0 0 17 4 2 2/3 150 14 2 2/3 Amsterdam Nederland
3 Trondheim 1763 "Endelig er og i dette Aar Toldfrie b(…) 3 Krigsråd Gudmansen 27 Rolf Greve 209 15 12 8/9 209 15 12 8/9 København Danmark [med nr Otto Beyer]
4 Otto Beyer 27 Rolf Greve 9 0 0 7 0 0 16 0 København Danmark [med krigsråd Gudmansen]
4 Trondheim 1765 5 Kanselliråd Eric Must 1 Rolf Greve 7 0 0 7 0 Hamburg Tyskland
6 Hans Jepsen 2 Rolf Greve 9 0 0 9 0 Hamburg Tyskland
5 Trondheim 1766 7 Ernst Lor. Wensell 25 Rolf Greve 2 10 0 2 10 0 Amsterdam Nederland
6 Trondheim 1774 8 Thomas & Chr. Jelstrup 44 Rolf Greve 1 7 10 1 7 10 Dublin Irland
7 Trondheim 1779 9 Herman Höe 12 Rolf Greve 7 0 0 5 0 0 1 0 0 13 0 Dordrecht Nederland
8 Trondheim 1783 10 Agentinne Lysholms & Co 23 Rolf Greve 44 8 12 0 11 4 45 0 København Danmark
9 Trondheim 1785 11 Justisråd Friedlieb & Co 2 Rolf Greve 45 6 1 24 13 15 70 0 Hamburg Tyskland
12 Henrik Meincke 2 Rolf Greve 50 0 0 50 0 Hamburg Tyskland
13 Agentinne Lysholms & Co 2 Rolf Greve 30 0 0 30 0 Hamburg Tyskland
10 Trondheim 1787 14 Herman Höe 2 Rolf Greve 1 11 7 1/4 10 8 8 3/4 18 0 0 30 0 Hamburg Tyskland
15 Agentinne Lysholms & Co 2 Rolf Greve 14 0 0 14 0 Hamburg Tyskland
16 Agentinne Lysholms & Co 19 Rolf Greve 93 0 0 2 0 0 3 0 0 2 0 0 100 0 København Danmark
11 Trondheim 1788 17 Herman Höe 1 Rolf Greve 53 17 10 1/4 4 10 15 1/4 9 1 8 7 1 3 18 18 2 93 9 6 1/2 Amsterdam Nederland
18 Agentinne Lysholms & Co 1 Rolf Greve 174 15 13 10 6 4 1/2 10 18 13 1/2 3 19 1 200 0 Amsterdam Nederland

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.