Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Eksportør: Hans Jepsen

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 020 Løkken, 1/2 toll 030 Løkken, tollfri 040 Selbu, fortollet 050 Selbu, tollfri 060 Kvikne, tollfri 070 Frederiks gave, tollfri 090 Gaulstad, tollfri Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1760 "Herforuden er og i dette aar Toldfri(…) 1 Hans Jepsen 52 Tietze Jelckes 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
2 Trondheim 1761 "Herforuden er og i dette Aar Toldfri(…) 2 Hans Jepsen 15 Hans Pens 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
3 Hans Jepsen 19 Giert Hoe 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
3 Trondheim 1764 4 Hans Jepsen 5 Christen Svenssøn Lind 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
5 Hans Jepsen 29 Nathaniel Angell 8 0 0 8 0 Amsterdam Nederland
4 Trondheim 1765 6 Hans Jepsen 2 Rolf Greve 9 0 0 9 0 Hamburg Tyskland
7 Hans Jepsen 16 Giert Hoe 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
8 Hans Jepsen 27 Hans Bullerup 10 0 0 10 0 Odense Danmark
9 Hans Jepsen 46 Hans Pens 10 0 0 10 0 Hamburg Tyskland
5 Trondheim 1766 10 Hans Jepsen 5 Christen Svenssøn Lind 40 0 0 40 0 Amsterdam Nederland
6 Trondheim 1767 11 Hans Jepsen 2 Anthoni Kathenkamp 10 0 0 10 0 Hamburg Tyskland
12 Hans Jepsen 4 Hans Pens 50 0 0 50 0 Amsterdam Nederland
13 Hans Jepsen 38 Mathias Buckholt 20 0 0 20 0 Amsterdam Nederland
14 Hans Jepsen 46 Anthoni Kathenkamp 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
15 Hans Jepsen 52 Lars Kruse 21 15 13 0 4 3 22 0 Hamburg Tyskland
7 Trondheim 1768 16 Hans Jepsen 2 Hans Pens 78 0 0 78 0 Hamburg Tyskland
17 Hans Jepsen 8 Christen Svenssøn Lind 50 0 0 50 0 Amsterdam Nederland
18 Hans Jepsen 35 Mathias Buckholt 20 0 0 20 0 Amsterdam Nederland
8 Trondheim 1769 19 Hans Jepsen 4 Hans Pens 60 0 0 60 0 Amsterdam Nederland
20 Hans Jepsen 31 Giert Hoe 40 0 0 40 0 Amsterdam Nederland
21 Hans Jepsen 55 Hans Pens 7 0 9 7 9 Amsterdam Nederland
22 Hans Jepsen 68 Stephan Frideric Thode 27 13 2 3/4 27 13 2 3/4 Hamburg Tyskland
9 Trondheim 1770 23 Hans Jepsen 7 Hans Pens 44 14 10 44 14 10 Amsterdam Nederland
24 Hans Jepsen 12 Anthoni Kathenkamp 45 0 6 45 6 Hamburg Tyskland
25 Hans Jepsen 23 Christen Svenssøn Lind 40 0 0 40 0 Amsterdam Nederland
26 Hans Jepsen 44 Tørres Nielsen 9 0 0 9 0 Hamburg Tyskland
27 Hans Jepsen 57 Lars Kruse 33 11 9 4 0 0 14 0 0 51 11 9 Amsterdam Nederland
10 Trondheim 1771 28 Hans Jepsen 4 Anthoni Kathenkamp 69 0 0 69 0 Hamburg Tyskland
29 Hans Jepsen 13 Christen Svenssøn Lind 50 9 8 50 9 8 Amsterdam Nederland
30 Hans Jepsen 48 Skipper Hans Ulrik Stork 30 12 9 30 12 9 Amsterdam Nederland
11 Trondheim 1772 31 Hans Jepsen 2 Anthoni Kathenkamp 36 0 0 36 0 Hamburg Tyskland
32 Hans Jepsen 15 Christen Svenssøn Lind 25 0 0 25 0 Amsterdam Nederland
33 Hans Jepsen 20 Diderich Brun 3 16 6 3 16 6 Danzig Polen
34 Hans Jepsen 23 Paul Greve 45 7 14 1/4 45 7 14 1/4 Amsterdam Nederland
35 Hans Jepsen 55 Hans Henrik Hansen 42 11 2 2 5 6 44 16 8 Amsterdam Nederland
36 Hans Jepsen 62 Skipper Hans Ulrik Stork 14 7 14 14 7 14 Amsterdam Nederland
12 Trondheim 1773 37 Hans Jepsen 9 Anthoni Kathenkamp 33 0 0 33 0 Hamburg Tyskland
38 Hans Jepsen 17 Willatz Bing Ursin 0 9 6 9 6 Bordeaux Frankrike
39 Hans Jepsen Diderich Brun 4 19 8 4 19 8 Danzig Polen
40 Hans Jepsen 23 Christen Svenssøn Lind 50 0 0 50 0 Amsterdam Nederland
41 Hans Jepsen 32 Hans Giever 52 0 0 52 0 Hamburg Tyskland
42 Hans Jepsen 38 Paul Greve 103 14 4 103 14 4 Amsterdam Nederland
43 Hans Jepsen 45 Pet. Bast. Hausvoigt 2 0 0 10 0 0 12 0 Flensburg Danmark
44 Hans Jepsen Bastian Hausvoigt 24 0 0 24 0 Flensburg Danmark
45 Hans Jepsen 67 Hans Giever 36 3 11 36 3 11 Amsterdam Nederland
13 Trondheim 1774 46 Hans Jepsen 23 Christen Svenssøn Lind 60 0 0 60 0 Amsterdam Nederland
47 Hans Jepsen 32 Bastian Hausvoigt 15 0 0 15 0 Flensburg Danmark
48 Hans Jepsen 37 Paul Greve 75 8 0 75 8 0 Amsterdam Nederland
49 Hans Jepsen 41 Hans Henrik Wulf 21 0 0 21 0 Flensburg Danmark
50 Hans Jepsen 43 Johan J. Tarkel 5 4 2 4 15 14 10 0 København Danmark
51 Hans Jepsen 51 Humphry Beck 29 18 0 29 18 0 Amsterdam Nederland
52 Hans Jepsen 57 Mr. Mortensen 12 4 8 1 18 2 14 2 10 Hamburg Tyskland
14 Trondheim 1775 53 Hans Jepsen 21 Christen Svenssøn Lind 60 0 0 60 0 Amsterdam Nederland
54 Hans Jepsen 36 Johan Henric Zachau 69 4 10 1/2 5 5 14 2 12 0 77 2 8 1/2 Amsterdam Nederland
55 Hans Jepsen 43 Hans Thielsøn 30 0 0 30 0 Flensburg Danmark
56 Hans Jepsen 50 Hans Henrik Wulf 21 0 0 21 0 Flensburg Danmark
15 Trondheim 1776 57 Hans Jepsen 14 Anthoni Kathenkamp 9 4 7 9 4 7 Hamburg Tyskland
58 Hans Jepsen 23 Christen Svenssøn Lind 50 0 0 50 0 Amsterdam Nederland
59 Hans Jepsen 31 Paul Greve 60 0 0 60 0 Amsterdam Nederland
60 Hans Jepsen 52 Hans Henrik Wulf 50 0 0 50 0 Flensburg Danmark
61 Hans Jepsen 62 Just Jørgen Bye 1 14 8 1 14 8 Amsterdam Nederland
62 Hans Jepsen 70 Stephan Frideric Thode 15 15 1 15 15 1 Amsterdam Nederland
16 Trondheim 1777 63 Hans Jepsen 3 Paul Greve 44 12 3 1/4 44 12 3 1/4 Amsterdam Nederland
64 Hans Jepsen 4 Christen Svenssøn Lind 50 0 0 50 0 Amsterdam Nederland
65 Hans Jepsen 6 Anthoni Kathenkamp 10 0 0 10 0 Hamburg Tyskland
66 Hans Jepsen 13 Jens Nilssøn 4 15 0 4 15 0 Ostende Belgia
17 Trondheim 1778 67 Hans Jepsen 1 Stephan Frideric Thode 20 0 0 20 0 Amsterdam Nederland
68 Hans Jepsen 2 Christen Svenssøn Lind 53 19 2 6 0 14 60 0 Amsterdam Nederland
69 Hans Jepsen 3 Anthoni Kathenkamp 11 0 0 3 0 0 14 0 Hamburg Tyskland
70 Hans Jepsen 8 Jens N. Holm 3 16 14 3 16 14 Ostende Belgia
71 Hans Jepsen 16 Benjamin Blom 40 0 0 40 0 Amsterdam Nederland
72 Hans Jepsen 17 Anthoni Kathenkamp 14 2 12 3 0 8 17 3 4 Hamburg Tyskland
73 Hans Jepsen 23 Knud Rasmussøn Leth 0 0 3 3/4 13 19 12 1/4 14 0 Amsterdam Nederland
18 Trondheim 1779 74 Hans Jepsen 3 Christen Svenssøn Lind 30 0 0 30 0 Amsterdam Nederland
75 Hans Jepsen 5 Anthoni Kathenkamp 21 12 0 21 12 0 Hamburg Tyskland
76 Hans Jepsen 6 Anthoni Kathenkamp 8 8 0 8 8 0 Hamburg Tyskland
77 Hans Jepsen 19 Knud Rasmussøn Leth 42 19 6 3/4 42 19 6 3/4 Amsterdam Nederland
78 Hans Jepsen 20 Nils Marstrand 10 1 0 10 1 0 Hamburg Tyskland
19 Trondheim 1780 79 Hans Jepsen 3 Diderich Brun 69 4 14 0 15 2 70 0 Amsterdam Nederland
80 Hans Jepsen 4 Paul Greve 28 14 8 1 5 8 30 0 Amsterdam Nederland
81 Hans Jepsen 12 Anthoni Kathenkamp 23 0 0 23 0 Hamburg Tyskland
82 Hans Jepsen 13 Nils Marstrand 3 16 6 3 16 6 Amsterdam Nederland
20 Trondheim 1781 83 Hans Jepsen 3 J. Petersen 0 11 4 11 4 København Danmark
84 Hans Jepsen 4 Benjamin Blom 70 0 0 70 0 Amsterdam Nederland
85 Hans Jepsen 5 Anthoni Kathenkamp 16 1 10 3/8 16 1 10 3/8 Hamburg Tyskland
86 Hans Jepsen 10 Diderich Brun 56 6 9 3 13 7 60 0 Amsterdam Nederland
87 Hans Jepsen 20 Anthoni Kathenkamp 6 17 5 6 17 5 Amsterdam Nederland
88 Hans Jepsen 21 Anthoni Kathenkamp 2 0 0 2 0 Hamburg Tyskland
21 Trondheim 1782 89 Hans Jepsen 4 Benjamin Blom 50 0 0 50 0 Amsterdam Nederland
90 Hans Jepsen 5 Diderich Brun 60 0 0 60 0 Amsterdam Nederland
91 Hans Jepsen 6 Anthoni Kathenkamp 40 9 1 1/2 0 10 14 1/2 41 0 Hamburg Tyskland
92 Hans Jepsen 17 Pavel Lycke 12 10 10 1/4 12 10 10 1/4 Hamburg Tyskland
93 Hans Jepsen 18 Benjamin Blom 20 0 0 20 0 Amsterdam Nederland
22 Trondheim 1783 94 Hans Jepsen 2 Peter Noedtler 1 6 10 1 6 10 København Danmark
95 Hans Jepsen 3 Benjamin Blom 50 0 0 50 0 Amsterdam Nederland
96 Hans Jepsen 5 Diderich Brun 60 0 0 60 0 Amsterdam Nederland
97 Hans Jepsen 6 Anthoni Kathenkamp 11 8 6 5/8 11 8 6 5/8 Hamburg Tyskland
98 Hans Jepsen 7 Peter Albert Dreyer 33 5 14 0 15 2 34 1 0 Amsterdam Nederland
99 Hans Jepsen 14 Jes Jensen Povelsen 0 5 0 5 0 Bergen Norge
100 Hans Jepsen 21 Jørgen Peters. Holst 33 16 0 33 16 0 Amsterdam Nederland
23 Trondheim 1784 101 Hans Jepsen 4 Rasmus Suurland 30 0 0 30 0 Amsterdam Nederland
102 Hans Jepsen 7 Benjamin Blom 65 0 0 65 0 Amsterdam Nederland
103 Hans Jepsen 5 Anthoni Kathenkamp 10 0 0 10 0 Hamburg Tyskland
104 Hans Jepsen 8 Diderich Brun 73 19 3 4 18 5 1 2 8 80 0 Amsterdam Nederland
105 Hans Jepsen 20 Pavel Lycke 2 11 3/8 2 11 3/8 Hamburg Tyskland
24 Trondheim 1785 106 Hans Jepsen 8 Mathias Buckholt 100 0 0 100 0 Amsterdam Nederland
107 Hans Jepsen 9 Diderich Brun 43 16 2 5/8 5 8 11 3/8 0 15 2 50 0 Amsterdam Nederland
108 Hans Jepsen 10 Anthoni Kathenkamp 38 7 8 38 7 8 Hamburg Tyskland
109 Hans Jepsen 20 Rolf Møller 0 10 6 16 0 0 15 0 0 31 10 6 Amsterdam Nederland
25 Trondheim 1786 110 Hans Jepsen 5 Diderich Brun 70 0 0 70 0 Amsterdam Nederland
111 Hans Jepsen 6 Mathias Buckholt 105 7 3/4 4 5 1 1/4 0 7 14 110 0 Amsterdam Nederland
112 Hans Jepsen 14 Rolf Møller 40 0 0 40 0 Amsterdam Nederland
26 Trondheim 1787 113 Hans Jepsen 5 Mathias Buckholt 70 0 0 70 0 Amsterdam Nederland
114 Hans Jepsen 7 Diderich Brun 54 9 0 5 5 14 0 5 2 60 0 Amsterdam Nederland
27 Trondheim 1788 115 Hans Jepsen 5 John Hansen Krog 70 0 0 70 0 Amsterdam Nederland
116 Hans Jepsen 7 Diderich Brun 44 16 5 3/5 44 16 5 3/5 Amsterdam Nederland
28 Trondheim 1789 117 Hans Jepsen 6 Peter And. Ovide 40 0 0 40 0 Amsterdam Nederland
118 Hans Jepsen 8 John Hansen Krog 50 0 0 50 0 Amsterdam Nederland
29 Trondheim 1790 119 Hans Jepsen 1 Peter Noedtler 25 0 0 25 0 Hamburg Tyskland
120 Hans Jepsen 8 John Hansen Krog 25 0 0 25 0 Amsterdam Nederland
121 Hans Jepsen 18 John Hansen Krog 60 0 0 60 0 Amsterdam Nederland
30 Trondheim 1791 122 Hans Jepsen 6 John Hansen Krog 25 0 0 25 0 Amsterdam Nederland
123 Hans Jepsen 7 Diderich Brun 38 8 12 5 0 0 43 8 12 Amsterdam Nederland
124 Hans Jepsen 15 Peter And. Ovide 20 0 0 20 0 Amsterdam Nederland
125 Hans Jepsen 18 C. F. Møllerup 30 0 0 30 0 Hamburg Tyskland
31 Trondheim 1792 126 Hans Jepsen 5 Peter Noedtler 41 19 3 14 11 5 1/2 56 10 8 1/2 Amsterdam Nederland
127 Hans Jepsen 15 Peter Noedtler 7 0 0 7 0 Amsterdam Nederland
32 Trondheim 1793 128 Hans Jepsen 6 Peter Noedtler 35 0 0 6 15 0 41 15 0 Amsterdam Nederland
129 Hans Jepsen 14 Peter Noedtler 26 0 0 6 0 0 32 0 Amsterdam Nederland

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.