Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Skipper: Nils Marstrand

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 030 Løkken, tollfri 040 Selbu, fortollet 050 Selbu, tollfri 060 Kvikne, tollfri 070 Frederiks gave, tollfri 090 Gaulstad, tollfri Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1779 1 Justisråd Friedlieb & Co 20 Nils Marstrand 299 15 15 299 15 15 Hamburg Tyskland
2 Agentinne Lysholms & Co 20 Nils Marstrand 12 0 0 12 0 Hamburg Tyskland
3 Hans Jepsen 20 Nils Marstrand 10 1 0 10 1 0 Hamburg Tyskland
2 Trondheim 1780 4 Lorentz Wulf 13 Nils Marstrand 3 0 0 2 0 0 2 0 0 7 0 Amsterdam Nederland
5 Justisråd Friedlieb & Co 13 Nils Marstrand 113 9 13 1/2 39 10 2 1/2 153 0 Amsterdam Nederland
6 Peter Smith 13 Nils Marstrand 5 0 0 5 0 Amsterdam Nederland
7 Hans Jepsen 13 Nils Marstrand 3 16 6 3 16 6 Amsterdam Nederland
8 Thomas & Chr. Jelstrup 13 Nils Marstrand 3 18 13 6 1 3 10 0 Amsterdam Nederland
9 Christian Jelstrup 13 Nils Marstrand 3 0 0 3 0 Amsterdam Nederland
10 Mathias Friis 13 Nils Marstrand 21 3 8 4 10 12 25 14 4 Amsterdam Nederland
11 Generalkrigskomissær Klingenberg 13 Nils Marstrand 6 0 0 2 0 0 8 0 Amsterdam Nederland
12 Herman Höe 13 Nils Marstrand 30 10 1/6 4 10 0 35 1/6 Amsterdam Nederland
13 Etatsråd Nils Collin 13 Nils Marstrand 1 0 0 1 0 Amsterdam Nederland
14 Agentinne Lysholms & Co 13 Nils Marstrand 44 0 0 24 0 0 20 0 0 44 0 0 132 0 Amsterdam Nederland
15 Peter Falck 13 Nils Marstrand 9 16 12 9 16 12 Amsterdam Nederland
16 Henrik Meincke 13 Nils Marstrand 13 6 1/2 76 2 2 1/2 4 4 8 93 12 11 Amsterdam Nederland
3 Trondheim 1782 17 Agentinne Lysholms & Co 8 Nils Marstrand 137 8 14 3/4 36 18 12 1/4 8 0 9 17 11 12 200 0 København Danmark
4 Trondheim 1784 18 Henrik Meincke 9 Nils Marstrand 14 0 0 14 0 Köningsberg Russland
5 Trondheim 1786 19 Anth. Blersen Elkof 11 Nils Marstrand 7 19 14 7 19 14 Amsterdam Nederland
20 Agentinne Lysholms & Co 11 Nils Marstrand 162 13 1 49/240 122 5 8 1/2 52 15 0 22 16 6 0 3 15 360 13 14 169/240 Amsterdam Nederland
21 Madame Friis 11 Nils Marstrand 21 0 0 1 2 14 22 2 14 Amsterdam Nederland
22 Claus Schmidt 11 Nils Marstrand 14 0 0 14 0 Amsterdam Nederland
23 Generalauditør Friderik Collin 11 Nils Marstrand 20 19 0 9 15 7 1 5 9 32 0 Amsterdam Nederland
24 Cornelius Busch 15 Nils Marstrand 32 0 0 32 0 Amsterdam Nederland
25 Ole Due 15 Nils Marstrand 1 0 0 1 0 Amsterdam Nederland
26 Claus Schmidt 15 Nils Marstrand 5 6 4 5 6 4 Amsterdam Nederland
27 Agentinne Lysholms & Co 15 Nils Marstrand 195 8 0 6 3 2 53 0 0 1 10 0 1 16 14 257 18 0 Amsterdam Nederland
6 Trondheim 1787 28 Ole Due 18 Nils Marstrand 2 0 0 2 0 Amsterdam Nederland
29 Christian Jelstrup 18 Nils Marstrand 3 15 0 3 15 0 Amsterdam Nederland
30 Justisråd Friedlieb & Co 18 Nils Marstrand 7 17 5 4 3 3 12 8 Amsterdam Nederland
31 Claus Schmidt 18 Nils Marstrand 5 8 12 5 8 12 Amsterdam Nederland
32 Henrik Meincke 18 Nils Marstrand 344 5 3 1/9 8 10 0 352 15 3 1/9 Amsterdam Nederland
7 Trondheim 1788 33 Wensell 9 Nils Marstrand 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
34 Andreas Erlandsen 9 Nils Marstrand 18 3 2 18 3 2 Amsterdam Nederland
35 Claus Schmidt 9 Nils Marstrand 12 10 0 12 10 0 Amsterdam Nederland
36 Hammer 9 Nils Marstrand 7 0 0 7 0 Amsterdam Nederland
37 A. P. Ethoff 9 Nils Marstrand 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
38 Madame Friis 9 Nils Marstrand 18 0 0 0 6 0 11 0 0 29 6 0 Amsterdam Nederland
39 Meincke 9 Nils Marstrand 256 1 12 9/16 61 7 11 7/16 12 10 8 330 0 Amsterdam Nederland
40 Agentinne Lysholms & Co 9 Nils Marstrand 76 0 0 76 0 Amsterdam Nederland
41 Christian Jelstrup 25 Nils Marstrand 3 15 0 3 15 0 Amsterdam Nederland
42 Herman Höe 25 Nils Marstrand 5 0 0 5 0 Amsterdam Nederland
43 Justisråd Friedlieb & Co 25 Nils Marstrand 3 0 8 3 8 Amsterdam Nederland
44 Agentinne Lysholms & Co 25 Nils Marstrand 26 2 5 21 0 0 47 2 5 Amsterdam Nederland
45 Bing 25 Nils Marstrand 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
8 Trondheim 1789 46 Henrik Meincke 9 Nils Marstrand 36 19 7 3 0 9 40 0 Danzig Polen
47 Justisråd Friedlieb & Co 20 Nils Marstrand 1 17 3 8 2 13 10 0 Amsterdam Nederland
48 Peter Falck 20 Nils Marstrand 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
49 Herman Höe 20 Nils Marstrand 13 0 0 4 0 0 3 0 0 20 0 Amsterdam Nederland
50 Henrik Meincke 20 Nils Marstrand 58 15 13 50 0 0 14 0 0 11 4 3 134 0 Amsterdam Nederland
9 Trondheim 1790 51 Henrik Meincke 2 Nils Marstrand 98 0 0 98 0 Amsterdam Nederland
52 Friedlieb & Co 2 Nils Marstrand 40 0 0 21 18 10 61 18 10 Amsterdam Nederland
53 Claus Schmidt 2 Nils Marstrand 8 0 0 8 0 Amsterdam Nederland
54 Herman Höe 2 Nils Marstrand 19 0 0 2 0 0 6 0 0 15 0 0 42 0 Amsterdam Nederland
10 Trondheim 1792 55 Ole Due 11 Nils Marstrand 15 0 0 3 0 0 18 0 Amsterdam Nederland
56 Generalauditør Friderik Collin 11 Nils Marstrand 55 17 2 55 17 2 Amsterdam Nederland
57 H. Meincke 11 Nils Marstrand 243 6 12 107 9 15 93 17 12 1/2 33 18 7 478 12 14 1/2 Amsterdam Nederland
11 Trondheim 1793 58 Justisråd Friedlieb & Co 13 Nils Marstrand 57 0 0 23 12 8 80 12 8 Amsterdam Nederland
59 Nicolai Smidt 13 Nils Marstrand 6 12 12 6 12 12 Amsterdam Nederland
60 Claus Schmidt 13 Nils Marstrand 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
61 Ole Due 13 Nils Marstrand 12 0 0 3 0 0 15 0 Amsterdam Nederland
62 Viseborgermester Knudtzon & Braack 13 Nils Marstrand 59 9 0 11 0 0 15 0 0 85 9 0 Amsterdam Nederland
63 H. Meincke 13 Nils Marstrand 185 3 0 11 11 1/2 27 10 8 1/2 224 4 9 Amsterdam Nederland

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.