Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskipingsliste

Sted: Trondheim
År: 1779

Kilder: Fotografert

Notat:

Utskipingene

Last ned som regneark med verdier avrundet til hele pund.

Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 030 Løkken, tollfri 050 Selbu, tollfri 060 Kvikne, tollfri 070 Frederiks gave, tollfri Nåtidens sum** Destinasjon Nåtidens land Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Madame Aletta sal. Otto Beyer 1 Diderich Brun 10 0 0 12 0 0 22 0 Amsterdam Nederland
2 Thomas & Chr. Jelstrup 1 Diderich Brun 20 0 0 20 0 Amsterdam Nederland
3 Justisråd Friedlieb & Co 1 Diderich Brun 14 0 0 14 0 Amsterdam Nederland
4 Herman Höe 1 Diderich Brun 17 14 5 1/4 3 5 0 12 5 10 3/4 33 5 0 Amsterdam Nederland
5 Generalauditør Friderik Collin 1 Diderich Brun 9 7 6 9 7 6 Amsterdam Nederland
6 Mathias Friis 1 Diderich Brun 55 3 14 55 3 14 Amsterdam Nederland
7 Agentinne Lysholms & Co 1 Diderich Brun 26 13 5 5/8 7 0 0 7 4 3/4 4 2 9 5/8 45 0 Amsterdam Nederland
8 Henrik Meincke 1 Diderich Brun 43 12 14 1/2 15 0 9 3/4 15 0 0 26 6 7 3/4 100 0 Amsterdam Nederland
9 Skipper Dideric Brun 1 Diderich Brun 5 0 0 5 0 Amsterdam Nederland
10 Henrik Meincke 2 Lars Kruse 4 0 0 4 0 Riga Latvia
11 Thomas & Chr. Jelstrup 3 Christen Svenssøn Lind 20 0 0 20 0 Amsterdam Nederland
12 Madame Aletta sal. Otto Beyer 3 Christen Svenssøn Lind 21 0 0 53 0 0 74 0 Amsterdam Nederland
13 Kanselliråd Eric Must 3 Christen Svenssøn Lind 0 18 7 5/8 1 15 9 3/8 27 5 15 30 0 Amsterdam Nederland
14 Justisråd Friedlieb & Co 3 Christen Svenssøn Lind 36 12 8 1/6 0 2 5 1/3 10 3 0 5 2 2 1/2 52 0 Amsterdam Nederland
15 Mathias Friis 3 Christen Svenssøn Lind 20 14 10 9 1 8 29 16 2 Amsterdam Nederland
16 Lorentz Wulf 3 Christen Svenssøn Lind 18 0 0 2 10 0 2 10 0 23 0 Amsterdam Nederland
17 Hans Jepsen 3 Christen Svenssøn Lind 30 0 0 30 0 Amsterdam Nederland
18 Henrik Meincke 3 Christen Svenssøn Lind 59 0 1/8 31 0 3 7/8 13 19 12 104 0 Amsterdam Nederland
19 Madame Aletta sal. Otto Beyer 4 Christen Svenssøn Lind 57 0 0 57 0 Amsterdam Nederland
20 Thomas & Chr. Jelstrup 5 Anthoni Kathenkamp 20 0 0 20 0 Hamburg Tyskland
21 Hans Jepsen 5 Anthoni Kathenkamp 21 12 0 21 12 0 Hamburg Tyskland
22 Hans Jepsen 6 Anthoni Kathenkamp 8 8 0 8 8 0 Hamburg Tyskland
23 Justisråd Friedlieb & Co 7 Just Jørgen Bye 282 1 4 282 1 4 Amsterdam Nederland
24 Justisråd Friedlieb & Co 8 Paul Greve 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
25 Agentinne Lysholms & Co 8 Paul Greve 405 0 0 405 0 Amsterdam Nederland
26 Herman Höe 8 Paul Greve 16 12 12 16 12 12 Amsterdam Nederland
27 Henrik Meincke 8 Paul Greve 70 0 0 70 0 Amsterdam Nederland
28 Mathias Friis 8 Paul Greve 60 9 7 2 10 9 63 0 Amsterdam Nederland
29 Agentinne Lysholms & Co 9 Chr. Goertsen 32 0 0 32 0 København Danmark
30 Carl Falk 10 Peder Jansen Nøtland 1 10 0 1 10 0 Bergen Norge
31 Agentinne Lysholms & Co 11 Claus Claussøn 18 0 0 18 0 København Danmark
32 Herman Höe 12 Rolf Greve 7 0 0 5 0 0 1 0 0 13 0 Dordrecht Nederland
33 Justisråd Friedlieb & Co 13 Gerhard Hoe 43 15 2 10 6 1 34 1 13 52 15 6 140 18 6 Amsterdam Nederland
34 Thomas & Chr. Jelstrup 13 Gerhard Hoe 39 0 0 2 0 0 2 0 0 43 0 Amsterdam Nederland
35 Herman Höe 13 Gerhard Hoe 12 0 0 15 0 0 4 0 0 31 0 Amsterdam Nederland
36 Agentinne Lysholms & Co 13 Gerhard Hoe 52 2 9 5/6 55 19 3 13/24 29 3 1 1/4 60 15 1 3/8 198 0 Amsterdam Nederland
37 Henrik Meincke 13 Gerhard Hoe 83 15 15 3/8 30 11 12 5/8 7 8 6 121 16 2 Amsterdam Nederland
38 Justisråd Friedlieb & Co 14 Søren Egeschau 97 6 12 26 16 2 124 2 14 Amsterdam Nederland
39 Mathias Friis 15 Mathias Buckholt 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
40 Madame Aletta sal. Otto Beyer 15 Mathias Buckholt 75 0 0 4 0 0 45 0 0 6 0 0 130 0 Amsterdam Nederland
41 Ole Due 15 Mathias Buckholt 23 11 4 5/6 6 8 11 1/6 30 0 Amsterdam Nederland
42 Henrik Meincke 15 Mathias Buckholt 25 0 0 6 0 0 42 0 0 73 0 Amsterdam Nederland
43 Agentinne Lysholms & Co 15 Mathias Buckholt 45 0 0 20 0 0 41 15 0 106 15 0 Amsterdam Nederland
44 Johan Henrik Mathiesen jr. 16 Nils Asbjørnsen 11 9 13 29 13 5 8 16 14 50 0 Frankrike Frankrike
45 Cornelius Busch 17 Bastian Stabell 2 0 0 2 0 Bordeaux Frankrike
46 Cornelius Busch 18 Stephan Frideric Thode 12 0 0 12 0 Amsterdam Nederland
47 Mathias Friis 18 Stephan Frideric Thode 46 4 3 5/6 0 0 1 3/4 7 11 4 53 15 9 7/12 Amsterdam Nederland
48 Thomas & Chr. Jelstrup 18 Stephan Frideric Thode 19 6 11 1/2 2 10 0 17 10 0 39 6 11 1/2 Amsterdam Nederland
49 Herman Höe 18 Stephan Frideric Thode 47 17 0 9 2 10 56 19 10 Amsterdam Nederland
50 Agentinne Lysholms & Co 18 Stephan Frideric Thode 35 15 0 35 15 0 Amsterdam Nederland
51 Peter Falck 18 Stephan Frideric Thode 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
52 Mogens Tronwig 18 Stephan Frideric Thode 20 0 0 20 0 Amsterdam Nederland
53 Justisråd Friedlieb & Co 19 Knud Rasmussøn Leth 123 14 10 15 17 10 139 12 4 Amsterdam Nederland
54 Madame Anna Pentz Axens 19 Knud Rasmussøn Leth 2 0 0 2 0 Amsterdam Nederland
55 Henrik Meincke 14 Knud Rasmussøn Leth 56 9 0 2 0 0 1 11 0 60 0 Amsterdam Nederland
56 Hans Jepsen 19 Knud Rasmussøn Leth 42 19 6 3/4 42 19 6 3/4 Amsterdam Nederland
57 Herman Höe 19 Knud Rasmussøn Leth 14 0 0 14 0 Amsterdam Nederland
58 Agentinne Lysholms & Co 19 Knud Rasmussøn Leth 80 0 0 80 0 Amsterdam Nederland
59 Justisråd Friedlieb & Co 20 Nils Marstrand 299 15 15 299 15 15 Hamburg Tyskland
60 Agentinne Lysholms & Co 20 Nils Marstrand 12 0 0 12 0 Hamburg Tyskland
61 Hans Jepsen 20 Nils Marstrand 10 1 0 10 1 0 Hamburg Tyskland
62 Justisråd Friedlieb & Co 21 Just Bye 3 0 0 3 0 Frankrike Frankrike
63 Madame Aletta sal. Otto Beyer 22 Benjamin Blom 30 0 0 30 0 Amsterdam Nederland
64 Justisråd Friedlieb & Co 22 Benjamin Blom 46 5 1 17 17 7 12 0 0 15 1 8 91 4 0 Amsterdam Nederland
65 Paul Bahnsen 22 Benjamin Blom 74 0 0 74 0 Amsterdam Nederland
66 Herman Höe 22 Benjamin Blom 17 0 0 17 0 Amsterdam Nederland
67 Henrik Meincke 22 Benjamin Blom 55 15 14 46 14 2 18 5 8 120 15 8 Amsterdam Nederland
68 Lorentz Wulf 22 Benjamin Blom 4 10 14 4 10 14 Amsterdam Nederland
69 Justisråd Friedlieb & Co 23 Christian Becker 2 10 0 2 10 0 Genoa Italia
Transkribert sum* 2864 11 1 19/24 160 11 6 3/8 448 9 13 11/12 196 4 4 3/4 310 18 0
Nåtidens sum** 2864 11 1 19/24 160 11 6 3/8 448 9 13 11/12 196 4 4 3/4 310 18 0 3980 14 10 5/6

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Nåtidens sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.