Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Destinasjon (transkribert): Genoa

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1779 1 Justisråd Friedlieb & Co 23 Christian Becker 2 10 0 2 10 0 Genoa Italia

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.