Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Eksportør: Henrik Meincke

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 030 Løkken, tollfri 040 Selbu, fortollet 050 Selbu, tollfri 060 Kvikne, tollfri 070 Frederiks gave, tollfri Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1751 "Desuden er og udført kaaber i nyt ar(…) 1 Henrik Meincke 2 Mathias Meenholt 33 10 0 15 5 0 13 10 0 62 5 0 Hamburg Tyskland
2 Henrik Meincke 36 Jørgen Cramer 21 2 6 6 15 4 4 10 12 32 8 6 København Danmark
3 Henrik Meincke 37 Jørgen Cramer 7 10 0 7 10 0 København Danmark
4 Henrik Meincke 56 Job Thode 53 14 11 1/8 16 15 0 12 17 4 83 6 15 1/8 Hamburg Tyskland
5 Henrik Meincke 62 Ole Due 10 15 5 4 10 12 7 3 5 7 11 11 30 1 1 Hamburg Tyskland
2 Trondheim 1752 "Herforuden er og vide No 22 udført k(…) 6 Henrik Meincke 38 Ole Due 10 15 6 26 13 15 5 9 1 42 18 6 Amsterdam Nederland
7 Henrik Meincke 47 Christen Svenssøn Lind 1 10 0 1 10 4 6 0 0 9 4 Amsterdam Nederland
8 Henrik Meincke 62 Hans Strøm 5 0 0 1 10 0 6 10 0 Bordeaux Frankrike
3 Trondheim 1753 "Herforunden er og udført: vide no 25(…) 9 Henrik Meincke 1 Ole Due 47 0 0 20 11 12 1 0 15 6 11 10 75 4 5 Amsterdam Nederland
10 Henrik Meincke 33 Hans Bleecke 2 5 0 2 5 0 Amsterdam Nederland
11 Henrik Meincke 39 Jens Rasmusen 158 17 1 2/3 158 17 1 2/3 København Danmark Tiendekobber
12 Henrik Meincke 51 Henrik Wulf 6 10 0 6 10 0 Hamburg Tyskland
13 Henrik Meincke 60 Christen Svenssøn Lind 9 0 0 9 0 Amsterdam Nederland
4 Trondheim 1754 14 Henrik Meincke 2 Ole Due 33 19 12 1 15 12 2 0 0 37 15 8 Hamburg Tyskland
15 Henrik Meincke 28 Jørgen Cramer 3 0 0 21 5 9 24 5 9 København Danmark
16 Henrik Meincke 30 Frantz Wilhelm Thomsen 2 5 0 5 6 6 7 11 6 København Danmark
17 Henrik Meincke 60 Ole Smith 41 0 0 2 5 0 1 10 4 18 19 15 1/2 63 15 3 1/2 Hamburg Tyskland
5 Trondheim 1755 "Herforuden er og i dette aar udført (…) 18 Henrik Meincke 6 Ole Smith 43 0 0 3 18 7 1 13 3 48 11 10 Hamburg Tyskland
19 Henrik Meincke 32 Jørgen Cramer 16 10 0 3 15 0 20 5 0 København Danmark
20 Henrik Meincke 63 Asbjørn Bæhr 60 0 0 3 1 2 3 0 8 4 12 4 70 13 14 Hamburg Tyskland
21 Henrik Meincke 64 Christen Messler 202 13 2 2/9 202 13 2 2/9 København Danmark
6 Trondheim 1772 22 Henrik Meincke 43 Knud Rasmussøn Leth 8 5 6 60 0 0 20 0 0 20 0 0 108 5 6 Amsterdam Nederland
23 Henrik Meincke 47 Mathias Buckholt 20 0 0 30 0 0 30 0 0 80 0 Amsterdam Nederland
24 Henrik Meincke 57 Bernt Jacob Rosenmeyer 1 0 0 1 0 0 2 0 Bordeaux Frankrike
7 Trondheim 1773 25 Henrik Meincke 7 Willatz Bing Ursin 4 18 7 4 18 7 Bordeaux Frankrike
26 Henrik Meincke 21 Diderich Brun 7 0 0 7 0 Danzig Polen
27 Henrik Meincke 30 Christen Svenssøn Lind 26 19 8 5 10 9 3/4 8 10 14 3/4 8 18 15 1/2 50 0 Amsterdam Nederland
28 Henrik Meincke 35 Mathias Buckholt 91 0 2 91 2 Amsterdam Nederland
29 Henrik Meincke 37 Paul Greve 146 6 12 7 2 9 27 0 0 180 9 5 Amsterdam Nederland
30 Henrik Meincke 42 Giert Hoe 6 0 0 10 0 0 15 8 0 31 8 0 Amsterdam Nederland
31 Henrik Meincke 53 Mathias Buckholt 15 0 0 20 0 0 35 0 Amsterdam Nederland
32 Henrik Meincke 62 Anthoni Kathenkamp 48 3 10 1/2 52 10 0 15 6 5 1/2 116 0 Hamburg Tyskland
8 Trondheim 1774 33 Henrik Meincke 5 Anders Moursund 2 5 1 2 5 1 Bordeaux Frankrike
34 Henrik Meincke 10 Diderich Brun 10 0 0 10 0 Danzig Polen
35 Henrik Meincke 19 Christen Svenssøn Lind 21 8 7 1/2 6 11 14 20 4 1/4 1 15 10 1/4 50 0 Amsterdam Nederland
36 Henrik Meincke 25 Mathias Buckholt 32 1 8 32 1 8 Amsterdam Nederland
37 Henrik Meincke 38 Hans Henrik Hansen 30 0 0 30 0 0 60 0 La Rochelle Frankrike
38 Henrik Meincke 58 Mr. Mortensen 24 0 0 27 4 12 2 5 13 37 15 14 1 13 9 93 0 Hamburg Tyskland
9 Trondheim 1775 39 Henrik Meincke 6 Diderich Brun 10 0 0 10 0 Danzig Polen
40 Henrik Meincke 8 Andreas Moursund 3 15 0 3 15 0 Bordeaux Frankrike
10 Trondheim 1776 41 Henrik Meincke 7 Peter Albert Dreyer 5 0 0 5 0 Bordeaux Frankrike
42 Henrik Meincke 20 Christen Svenssøn Lind 48 0 0 2 2 6 54 0 0 5 17 10 110 0 Amsterdam Nederland
43 Henrik Meincke 60 Mathias Buckholt 77 4 1 3 15 15 81 0 Amsterdam Nederland
44 Henrik Meincke 68 Stephan Frideric Thode 20 0 0 25 18 15 3 1 1 49 0 Amsterdam Nederland
11 Trondheim 1777 45 Henrik Meincke 1 Just Jørgen Bye 43 0 0 43 0 Amsterdam Nederland
46 Henrik Meincke 3 Paul Greve 102 11 14 17 3 9 1/2 33 0 10 1/4 17 7 13 1/4 19 16 1 190 0 Amsterdam Nederland
47 Henrik Meincke 4 Christen Svenssøn Lind 110 0 0 110 0 Amsterdam Nederland
48 Henrik Meincke 8 Mathias Buckholt 93 14 13 1/4 5 3 15 3/4 1 1 3 100 0 Amsterdam Nederland
49 Henrik Meincke 18 Gerhard Hoe 3 0 0 40 0 0 20 0 0 30 0 0 9 0 0 102 0 Amsterdam Nederland
50 Henrik Meincke 19 Mathias Buckholt 44 4 7 19 10 0 5 2 9 68 17 0 Amsterdam Nederland
51 Henrik Meincke 20 Hartwig Sundberg 18 15 0 18 15 0 Amsterdam Nederland
12 Trondheim 1778 52 Henrik Meincke 1 Stephan Frideric Thode 30 0 0 30 0 Amsterdam Nederland
53 Henrik Meincke 2 Christen Svenssøn Lind 100 0 0 100 0 Amsterdam Nederland
54 Henrik Meincke 4 Mathias Buckholt 16 16 8 25 2 8 18 1 0 60 0 Amsterdam Nederland
55 Henrik Meincke 5 Paul Greve 41 13 9 1/2 46 4 13 69 5 10 1/2 2 15 15 160 0 Amsterdam Nederland
56 Henrik Meincke 7 Diderich Brun 30 0 0 30 0 Danzig Polen
57 Henrik Meincke 9 Gerhard Hoe 50 0 0 43 10 0 13 0 0 106 10 0 Amsterdam Nederland
58 Henrik Meincke 12 Hartwig Sundberg 32 11 14 1/4 41 18 1 3/4 74 10 0 Amsterdam Nederland
59 Henrik Meincke 14 Mathias Buckholt 60 10 14 1/2 5 6 8 65 17 6 1/2 Amsterdam Nederland
60 Henrik Meincke 16 Benjamin Blom 40 0 0 41 4 0 3 16 0 85 0 Amsterdam Nederland
61 Henrik Meincke 18 Just Jørgen Bye 9 0 0 9 0 Amsterdam Nederland
62 Henrik Meincke 19 Stephan Frideric Thode 5 7 3 3 5 0 20 12 11 0 15 2 30 0 Amsterdam Nederland
63 Henrik Meincke 20 Søren Herschind 15 5 12 1/8 4 14 3 7/8 20 0 Amsterdam Nederland
13 Trondheim 1779 64 Henrik Meincke 1 Diderich Brun 43 12 14 1/2 15 0 9 3/4 15 0 0 26 6 7 3/4 100 0 Amsterdam Nederland
65 Henrik Meincke 2 Lars Kruse 4 0 0 4 0 Riga Latvia
66 Henrik Meincke 3 Christen Svenssøn Lind 59 0 1/8 31 0 3 7/8 13 19 12 104 0 Amsterdam Nederland
67 Henrik Meincke 8 Paul Greve 70 0 0 70 0 Amsterdam Nederland
68 Henrik Meincke 13 Gerhard Hoe 83 15 15 3/8 30 11 12 5/8 7 8 6 121 16 2 Amsterdam Nederland
69 Henrik Meincke 15 Mathias Buckholt 25 0 0 6 0 0 42 0 0 73 0 Amsterdam Nederland
70 Henrik Meincke 14 Knud Rasmussøn Leth 56 9 0 2 0 0 1 11 0 60 0 Amsterdam Nederland
71 Henrik Meincke 22 Benjamin Blom 55 15 14 46 14 2 18 5 8 120 15 8 Amsterdam Nederland
14 Trondheim 1780 72 Henrik Meincke 2 Andr. Erlandsen 90 0 0 90 0 Amsterdam Nederland
73 Henrik Meincke 3 Diderich Brun 76 19 9 13 0 7 90 0 Amsterdam Nederland
74 Henrik Meincke 4 Paul Greve 105 13 10 14 18 9 47 8 13 8 3 3 1/2 176 4 3 1/2 Amsterdam Nederland
75 Henrik Meincke 11 Benjamin Blom 60 0 0 42 0 0 102 0 Amsterdam Nederland
76 Henrik Meincke 12 Anthoni Kathenkamp 5 8 12 4 11 4 10 0 Hamburg Tyskland
77 Henrik Meincke 13 Nils Marstrand 13 6 1/2 76 2 2 1/2 4 4 8 93 12 11 Amsterdam Nederland
15 Trondheim 1781 78 Henrik Meincke 4 Benjamin Blom 57 8 12 5/8 30 13 15 4 3 4 7/8 9 13 15 1/2 102 0 Amsterdam Nederland
79 Henrik Meincke 10 Diderich Brun 80 0 0 22 10 0 102 10 0 Amsterdam Nederland
80 Henrik Meincke 11 Hans H. Meinholt 66 0 0 66 0 Amsterdam Nederland
16 Trondheim 1782 81 Henrik Meincke 7 Peter Albert Dreyer 8 0 0 8 0 Amsterdam Nederland
17 Trondheim 1783 82 Henrik Meincke 8 Ole Vetlesen 15 5 5 1/2 3 3 6 1 11 4 19 19 15 1/2 Amsterdam Nederland
83 Henrik Meincke 10 Ole Hansen 5 0 0 5 0 Bergen Norge
84 Henrik Meincke 19 Benjamin Blom 51 0 0 40 0 0 10 16 5 40 0 0 12 3 11 154 0 Amsterdam Nederland
85 Henrik Meincke 21 Jørgen Peters. Holst 39 5 0 39 5 0 Amsterdam Nederland
18 Trondheim 1784 86 Henrik Meincke 2 Ole Vetlesen 12 0 0 12 0 Riga Latvia
87 Henrik Meincke 3 John Hansen Krog 30 0 0 30 0 Amsterdam Nederland
88 Henrik Meincke 5 Anthoni Kathenkamp 20 0 0 20 0 Hamburg Tyskland
89 Henrik Meincke 6 Claus Hencken 4 3 15 4 3 15 Bergen Norge
90 Henrik Meincke 9 Nils Marstrand 14 0 0 14 0 Köningsberg Russland
19 Trondheim 1785 91 Henrik Meincke 2 Rolf Greve 50 0 0 50 0 Hamburg Tyskland
92 Henrik Meincke 10 Anthoni Kathenkamp 10 0 0 10 0 Hamburg Tyskland
93 Henrik Meincke 11 Nils Øren 7 12 14 7 12 14 Bergen Norge
94 Henrik Meincke 17 Peter Jacobs 10 18 3 14 0 0 4 11 1 29 9 4 Amsterdam Nederland
20 Trondheim 1786 95 Henrik Meincke 3 John Hansen Krog 120 0 0 120 0 Amsterdam Nederland
96 Henrik Meincke 10 Hans Paulssøn Bierck 2 0 0 2 0 Bergen Norge
21 Trondheim 1787 97 Henrik Meincke 18 Nils Marstrand 344 5 3 1/9 8 10 0 352 15 3 1/9 Amsterdam Nederland
22 Trondheim 1788 98 Henrik Meincke 6 Erich Pedersen 18 2 1 1/16 17 7 8 7/16 58 10 6 1/2 6 0 0 100 0 Amsterdam Nederland
23 Trondheim 1789 99 Henrik Meincke Peter And. Ovide 194 4 9 3/6 10 8 5 19/16 3 16 11 1/4 1 10 6 210 15/16 Amsterdam Nederland
100 Henrik Meincke 8 John Hansen Krog 49 7 8 10 12 8 60 0 Amsterdam Nederland
101 Henrik Meincke 9 Nils Marstrand 36 19 7 3 0 9 40 0 Danzig Polen
102 Henrik Meincke 11 Peter And. Ovide 3 0 0 3 0 Bordeaux Frankrike
103 Henrik Meincke 12 Hans Povel Bierck 2 0 2 2 2 Bergen Norge
104 Henrik Meincke 20 Nils Marstrand 58 15 13 50 0 0 14 0 0 11 4 3 134 0 Amsterdam Nederland
24 Trondheim 1790 105 Henrik Meincke 2 Nils Marstrand 98 0 0 98 0 Amsterdam Nederland
106 Henrik Meincke 4 Peter And. Ovide 236 16 8 8 0 0 12 18 8 257 15 0 Amsterdam Nederland
107 Henrik Meincke 9 Hans Povel Bierck 1 9 14 1 9 14 Bergen Norge
108 Henrik Meincke 10 Hans Povel Bierck 1 10 0 1 10 0 Christiania Norge
109 Henrik Meincke 17 Peter And. Ovide 0 10 0 126 19 1 3/4 54 7 1 1 17 10 25 4 3 208 17 15 3/4 Amsterdam Nederland
25 Trondheim 1791 110 Henrik Meincke 1 H. Andresen 138 11 14 23/120 11 8 1 97/120 150 0 Amsterdam Nederland

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.