Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Skipper: Mathias Meenholt

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 030 Løkken, tollfri 050 Selbu, tollfri 060 Kvikne, tollfri Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1751 "Desuden er og udført kaaber i nyt ar(…) 1 Rådmann Hans Hornemann 1 Mathias Meenholt 15 0 0 15 0 Hamburg Tyskland
2 Henrik Meincke 2 Mathias Meenholt 33 10 0 15 5 0 13 10 0 62 5 0 Hamburg Tyskland
2 Trondheim 1752 "Herforuden er og vide No 22 udført k(…) 3 Helmer Meincke 13 Mathias Meenholt 1 1 4 1 1 4 København Danmark
4 Rådmann Frantz Hammer 57 Mathias Meenholt 2 4 15 3/4 1 15 1/4 4 0 Amsterdam Nederland
5 Rådmann Hans Hornemann 58 Mathias Meenholt 23 0 0 10 0 0 30 0 0 63 0 Amsterdam Nederland
6 Helmer Meincke 59 Mathias Meenholt 2 0 0 2 0 Amsterdam Nederland
7 Elisabeth Volquartz 60 Mathias Meenholt 2 0 0 2 0 Amsterdam Nederland
3 Trondheim 1754 8 Rådmann Hans Hornemann 17 Mathias Meenholt 12 18 4 11/20 7 1 11 9/20 20 0 Hamburg Tyskland
9 Anders Moursund 18 Mathias Meenholt 5 0 0 5 0 Hamburg Tyskland
10 Rådmann Hans Hornemann 52 Mathias Meenholt 10 0 0 10 0 Hamburg Tyskland
11 Johan Westergaard 53 Mathias Meenholt 8 0 0 8 0 Hamburg Tyskland
12 Ole Due 54 Mathias Meenholt 1 6 7 2/3 4 13 7 1/3 5 19 15 Hamburg Tyskland
4 Trondheim 1756 "Herforuden er og i dette aar bliven (…) 13 Anthon Thørig 26 Mathias Meenholt 13 0 0 13 0 Hamburg Tyskland

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.