Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskipingsliste

Sted: Trondheim
År: 1756

Kilder: Fotografert

Notat:
"Herforuden er og i dette aar bliven udført no 21 til Bergen 1 - 0 - 0 gammel kaaber-brum. nr 22 til Bergen 0 - 10 - 1 gammel kaaber-brum. nr 23 til Christiania 0 - 6 - 0 her forarbeydet nyt kaaber. nr 25 til Bergen 0 - 4 - 8 gl. kaaber-brum"

Utskipingene

Last ned som regneark med verdier avrundet til hele pund.

Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 030 Løkken, tollfri 050 Selbu, tollfri 060 Kvikne, tollfri Nåtidens sum** Destinasjon Nåtidens land Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Helmer Meincke 1 Giert Hoe 23 9 0 8 4 11 8 6 5 40 0 Amsterdam Nederland
2 Andreas Chr. Friedlieb 2 Giert Hoe 114 16 0 4 0 0 7 3 8 125 19 8 Amsterdam Nederland
3 Andreas Caspar Hammer 3 Giert Hoe 2 0 0 2 0 Amsterdam Nederland
4 Ernst Lor. Wensell 4 Giert Hoe 5 6 4 1/20 5 6 4 1/20 Amsterdam Nederland
5 Hans Nissen 5 Christen Svenssøn Lind 3 0 0 3 0 Amsterdam Nederland
6 Christian Johan Hansen 6 Christen Svenssøn Lind 3 0 0 3 0 Amsterdam Nederland
7 Rådmann Hans Hornemann 7 Christen Svenssøn Lind 50 0 0 50 0 Amsterdam Nederland
8 Helmer Meincke 8 Christen Svenssøn Lind 50 0 0 50 0 Amsterdam Nederland
9 Andreas Cramer 9 Christen Svenssøn Lind 14 10 0 14 10 0 Amsterdam Nederland
10 Rådmann Hans Hornemann 10 Jan Cornelisen 111 0 0 80 0 0 16 0 0 3 0 0 210 0 Amsterdam Nederland
11 Rådmann Hans Hornemann 11 Lars Kruse 0 18 11 18 11 Dublin Irland
12 Helmer Meincke 12 Paul Greve 135 13 11/16 7 18 7 4 1 4 147 12 11 11/16 Amsterdam Nederland
13 Thomas Angell 13 Paul Greve 281 3 11 7 3 11 28 3 14 316 11 4 Amsterdam Nederland
14 Rådmann Hans Hornemann 14 Paul Greve 15 0 0 15 0 0 30 0 Amsterdam Nederland
15 Andreas Cramer 15 Job Thode 2 0 0 2 0 Altona Tyskland
16 Madame Meincke 16 Job Thode 38 5 13 9 6 0 1 0 6 7/10 9 14 7 111/112 58 6 11 387/560 Hamburg Tyskland
17 Helmer Meincke 17 Job Thode 4 0 0 4 0 Hamburg Tyskland
18 Otto Beyer 18 Job Thode 213 11 6 13/16 29 2 2 16 5 2 1/10 1 16 0 260 14 10 73/80 Hamburg Tyskland
19 Rådmann Hans Hornemann 19 Job Thode 15 11 0 2 9 6 11/20 18 6 11/20 Hamburg Tyskland
20 Rådmann Hans Hornemann 20 Peder Larsen Due 7 0 0 7 0 Bergen Norge
21 Anders Skram 21 Anders Wefsen 3 2 15 3 2 15 Bergen Norge
22 Carsten Angell 22 Anders Wefsen 1 0 1/2 1 1/2 Bergen Norge
23 Skipper Hans Ulrick Storck 24 Skipper Hans Ulrik Stork 1 0 0 1 0 Lisboa Portugal [løpenr 23 utelatt]
24 Anders Skram 25 Ole Sommersen 2 0 4 2 4 Bergen Norge
25 Anthon Thørig 26 Mathias Meenholt 13 0 0 13 0 Hamburg Tyskland
26 Carsten Angell 27 Jan Cornelisen 1 10 0 2 12 9 19/28 4 2 9 19/28 Amsterdam Nederland
27 Rådmann Hans Hornemann 28 Jan Cornelisen 56 17 9 5/16 30 0 0 32 0 0 10 0 0 128 17 9 5/16 Amsterdam Nederland
28 Helmer Meincke 29 Jan Cornelisen 20 0 0 72 0 0 92 0 Amsterdam Nederland
29 Madame Meincke 30 Siger Siebolts 20 14 5 1/16 5 5 14 10 11 12 36 11 15 1/16 Amsterdam Nederland
30 Andreas Chr. Friedlieb 31 Siger Siebolts 3 0 8 6 1 0 9 1 8 Amsterdam Nederland
31 Helmer Meincke 32 Carsten Petersen 10 0 0 10 0 Flensburg Danmark
32 Helmer Meincke 33 Christen Svenssøn Lind 8 0 0 45 0 0 5 0 0 58 0 Amsterdam Nederland
33 Ernst Lor. Wensell 34 Christen Svenssøn Lind 12 0 0 12 0 Amsterdam Nederland
34 Elisabeth Volquartz 35 Christen Svenssøn Lind 11 0 0 3 17 7 43/60 14 17 7 43/60 Amsterdam Nederland
35 Andreas Caspar Hammer 36 Christen Svenssøn Lind 2 9 12 1/2 2 9 12 1/2 Amsterdam Nederland
36 Andreas Cramer 37 Christen Svenssøn Lind 14 0 1 5/8 14 1 5/8 Amsterdam Nederland
37 Madame Meincke 38 Christen Svenssøn Lind 2 5 6 2 5 6 Amsterdam Nederland
38 Rådmann Hans Hornemann 39 Christen Svenssøn Lind 78 0 0 78 0 Amsterdam Nederland
39 Jørgen Gudde 40 Christen Svenssøn Lind 1 10 4 1 10 4 Amsterdam Nederland
40 Andreas Caspar Hammer 41 Paul Greve 5 10 0 5 10 0 Amsterdam Nederland
41 Helmer Meincke 42 Paul Greve 50 0 0 22 0 0 72 0 Amsterdam Nederland
42 Skipper Abraham Mosling 43 Paul Greve 2 0 0 2 0 Amsterdam Nederland
43 Rådmann Hans Hornemann 44 Paul Greve 55 0 0 11 10 0 66 10 0 Amsterdam Nederland
44 Thomas Angell 45 Paul Greve 218 19 7 1/16 10 11 12 229 11 3 1/16 Amsterdam Nederland
45 Henrik Lysholm 46 Paul Greve 3 17 8 3 17 8 Amsterdam Nederland
46 Andreas Cramer 47 Paul Greve 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
47 Skipper Paul Greve 48 Paul Greve 2 10 0 2 10 0 Amsterdam Nederland
48 Styrmann Caspar Wilhelm von der Lippe 49 Paul Greve 0 10 0 10 0 Amsterdam Nederland
49 Rådmann Hans Hornemann 50 Henrik Wulf 189 2 8 1/6 189 2 8 1/6 København Danmark
50 Madame Meincke 51 Giert Hoe 6 0 0 1 10 4 11 6 14 18 17 2 Amsterdam Nederland
51 Helmer Meincke 52 Giert Hoe 21 10 0 20 0 0 1 10 4 43 4 Amsterdam Nederland
52 Ernst Lor. Wensell 53 Giert Hoe 3 16 1/20 3 16 1/20 Amsterdam Nederland
53 Elisabeth Volquartz 54 Giert Hoe 3 0 0 1 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
54 Andreas Røst 55 Giert Hoe 3 0 0 3 0 Amsterdam Nederland
55 Jonas Wohl 56 Giert Hoe 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
56 Andreas Cramer 57 Giert Hoe 9 10 0 9 10 0 Amsterdam Nederland
57 Rådmann Hans Hornemann 58 Giert Hoe 50 0 0 25 0 0 10 0 0 85 0 Amsterdam Nederland
58 Henrik Lysholm 59 Giert Hoe 4 11 3 4 11 3 Amsterdam Nederland
59 Thomas Jelstrup 60 Giert Hoe 5 0 0 5 0 Amsterdam Nederland
60 Otto Beyer 61 Giert Hoe 99 12 1 5/24 32 11 10 18 9 1/2 13 16 13 1/2 146 19 2 5/24 Amsterdam Nederland
61 Rådmann Hans Hornemann 62 Johan Deetyen 6 0 0 6 0 Bremen Tyskland
Transkribert sum* 1926 18 7 15/16 582 16 11 19/28 137 18 14 2/3 114 1 14 55/112
Nåtidens sum** 1926 17 13 15/16 582 16 11 19/28 120 8 7 2/3 114 1 14 55/112 2744 4 15 65/84

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Nåtidens sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.