Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Destinasjon (transkribert): Bremen

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1754 1 Rådmann Hans Hornemann 59 Hans Petersen Holm 6 2 8 6 2 8 Bremen Tyskland
2 Trondheim 1756 "Herforuden er og i dette aar bliven (…) 2 Rådmann Hans Hornemann 62 Johan Deetyen 6 0 0 6 0 Bremen Tyskland

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.