Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Destinasjon (transkribert): Altona

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 060 Kvikne, tollfri Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1756 "Herforuden er og i dette aar bliven (…) 1 Andreas Cramer 15 Job Thode 2 0 0 2 0 Altona Tyskland
2 Trondheim 1761 "Herforuden er og i dette Aar Toldfri(…) 2 Kammerråd Meincke 4 Diderich Brun 15 0 0 15 0 Altona Tyskland
3 Kammerråd Meincke 10 Job Thode 44 0 0 3 0 0 47 0 Altona Tyskland
3 Trondheim 1770 4 Rådmann Friedlieb 11 Anthoni Kathenkamp 30 0 0 30 0 Altona Tyskland

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.