Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskipingsliste

Sted: Trondheim
År: 1770

Kilder: Fotografert

Notat:

Utskipingene

Last ned som regneark med verdier avrundet til hele pund.

Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 020 Løkken, 1/2 toll 050 Selbu, tollfri 060 Kvikne, tollfri 070 Frederiks gave, tollfri Nåtidens sum** Destinasjon Nåtidens land Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Etatsråd Henrik Hornemann 1 Willatz Bing Ursin 2 7 7 2 7 7 Frankrike Frankrike
2 Rådmann Friedlieb 2 Willatz Bing Ursin 15 0 12 6 6 0 15 18 12 3 16 15 41 2 7 Frankrike Frankrike
3 Otto Beyer 3 Willatz Bing Ursin 14 17 8 14 17 8 Frankrike Frankrike
4 Peder Hørløch 4 Willatz Bing Ursin 2 0 0 2 0 Frankrike Frankrike
5 Kammerråd Meincke 5 John Knuds. 10 15 0 19 5 0 30 0 København Danmark
6 Rådmann Friedlieb John Knuds. 4 4 3 4 4 3 København Danmark
7 Kammerråd Meincke 6 Peter Petersen 30 0 0 30 0 København Danmark
8 Hans Jepsen 7 Hans Pens 44 14 10 44 14 10 Amsterdam Nederland
9 Agent Broder Lysholm 8 Hans Pens 28 15 2/3 11 16 15 1/3 4 2 2 5 5 14 50 0 Amsterdam Nederland
10 Kammerråd Hoff 9 Hans Pens 56 0 0 56 0 Amsterdam Nederland
11 Kammerråd Meincke 10 Hans Pens 22 19 9 1 0 0 17 19 2 18 1 5 60 0 Amsterdam Nederland
12 Rådmann Friedlieb 11 Anthoni Kathenkamp 30 0 0 30 0 Altona Tyskland
13 Hans Jepsen 12 Anthoni Kathenkamp 45 0 6 45 6 Hamburg Tyskland
14 Kammerråd Meincke 13 Anthoni Kathenkamp 30 0 0 30 0 Hamburg Tyskland
15 Thomas & Chr. Jelstrup 14 Anthoni Kathenkamp 5 0 0 5 0 Hamburg Tyskland
16 Agent Broder Lysholm 15 Mathias Buckholt 105 0 0 105 0 Amsterdam Nederland
17 Otto Beyer 16 Mathias Buckholt 62 12 8 0 0 1/2 43 2 11 1/3 13 10 10 119 5 13 5/6 Amsterdam Nederland
18 Kammerråd Meincke 17 Mathias Buckholt 166 0 0 166 0 Amsterdam Nederland
19 Abraham And 18 Christen Svenssøn Lind 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
20 Kanselliråd Eric Must 19 Christen Svenssøn Lind 44 12 4 1/2 1 10 3 1/2 17 17 8 64 0 Amsterdam Nederland
21 Rådmann Friedlieb 20 Christen Svenssøn Lind 40 0 0 40 0 Amsterdam Nederland
22 Carsten Schiødt 21 Christen Svenssøn Lind 63 1 14 18 18 2 82 0 Amsterdam Nederland
23 Lorentz Wulf 22 Christen Svenssøn Lind 30 0 0 2 0 0 3 0 0 35 0 Amsterdam Nederland
24 Hans Jepsen 23 Christen Svenssøn Lind 40 0 0 40 0 Amsterdam Nederland
25 Otto Beyer 24 Christen Svenssøn Lind 120 0 0 120 0 Amsterdam Nederland
26 Kammerråd Meincke 25 Christen Svenssøn Lind 88 0 0 88 0 Amsterdam Nederland
27 Etatsråd Gerrit Hornemann 26 Christen Svenssøn Lind 6 0 0 6 7 8 8 0 0 20 7 8 Amsterdam Nederland
28 Carsten Carst. Feldsted 27 Paul Greve 1 17 7 1 17 7 Amsterdam Nederland
29 Kammerherreinne Schøller 28 Paul Greve 79 16 9 19 2 8 98 19 1 Amsterdam Nederland
30 Mathias Friis 29 Paul Greve 0 8 2 1 11 14 2 0 Amsterdam Nederland
31 Agent Broder Lysholm 30 Paul Greve 250 0 0 250 0 Amsterdam Nederland
32 Etatsråd Gerrit Hornemann 31 Paul Greve 10 5 0 10 5 0 Amsterdam Nederland
33 Otto Beyer 32 Paul Greve 93 0 0 93 0 Amsterdam Nederland
34 Kammerråd Meincke 33 Paul Greve 160 0 0 160 0 Amsterdam Nederland
35 Rådmann Friedlieb 34 Paul Greve 205 12 10 1/2 0 5 9 3/8 11 4 6 5/8 217 2 10 1/2 Amsterdam Nederland
36 Kammerråd Meincke 35 Giert Hoe 117 0 0 117 0 Amsterdam Nederland
37 Kammerråd Hoff 36 Giert Hoe 102 0 0 102 0 Amsterdam Nederland
38 Agent Broder Lysholm 37 Giert Hoe 125 14 7 4 18 8 1/2 11 7 10 1/2 7 19 6 150 0 Amsterdam Nederland
39 Andreas Caspar Hammer 38 Giert Hoe 1 11 10 1 11 10 Amsterdam Nederland
40 Claus Oldenborg 39 Giert Hoe 5 0 0 5 0 Amsterdam Nederland
41 Carl Falk 40 Anders Tollefsen 1 9 10 1 9 10 Bergen Norge
42 Kammerråd Meincke 41 Hans Richelsen 15 0 0 15 0 Flensburg Danmark
43 Kammerråd Meincke 42 Bastian Hausvoigt 30 0 0 30 0 Flensburg Danmark
44 Rådmann Friedlieb 43 Tørres Nielsen 30 0 0 30 0 Hamburg Tyskland
45 Hans Jepsen 44 Tørres Nielsen 9 0 0 9 0 Hamburg Tyskland
46 Kammerråd Meincke 45 Mathias Buckholt 30 0 0 90 0 0 8 0 0 40 0 0 168 0 Amsterdam Nederland
47 Otto Beyer 46 Mathias Buckholt 100 12 1 1/2 26 0 0 14 0 0 3 0 0 143 12 1 1/2 Amsterdam Nederland
48 Kammerråd Meincke 47 David Rønne 24 0 0 6 0 0 30 0 København Danmark
49 Rådmann Friedlieb 48 Lars Kruse 53 0 0 53 0 Amsterdam Nederland
50 Andreas Caspar Hammer 49 Lars Kruse 1 10 6 1 10 6 Amsterdam Nederland
51 Ernst Lor. Wensell 50 Lars Kruse 1 16 3 1 16 3 Amsterdam Nederland
52 Lorentz Wulf 51 Lars Kruse 4 14 1 1 0 0 1 5 15 5 0 0 12 0 Amsterdam Nederland
53 Kammerherre Gerrit Hornemann 52 Lars Kruse 13 3 2 2 16 14 16 0 Amsterdam Nederland
54 Skipper Abraham Mosling 53 Lars Kruse 16 0 0 5 0 0 21 0 Amsterdam Nederland
55 Agent Broder Lysholm 54 Lars Kruse 24 16 9 9 10 0 25 14 5 2 5 9 64 3 10 126 10 1 Amsterdam Nederland
56 Otto Beyer 55 Lars Kruse 20 0 0 7 0 0 3 4 8 30 4 8 Amsterdam Nederland
57 Justisråd Henrik Hornemann & Thøning 56 Lars Kruse 25 2 6 1/2 25 2 6 1/2 Amsterdam Nederland
58 Hans Jepsen 57 Lars Kruse 33 11 9 4 0 0 14 0 0 51 11 9 Amsterdam Nederland
59 Kammerråd Hoff 58 Lars Kruse 14 0 0 9 0 0 23 0 Amsterdam Nederland
60 Kammerråd Meincke 59 Wilh. Thomsen 4 4 8 15 15 8 20 0 København Danmark
61 Agent Broder Lysholm 60 Hans Pens 53 0 0 53 0 Amsterdam Nederland
62 Rådmann Friedlieb 61 Humphry Beck 254 3 10 2/3 9 0 0 263 3 10 2/3 Amsterdam Nederland "Hvorunder Tiende kaabr 146 - 1 - 10 (…)
63 Carsten Carst. Feldsted 62 Humphry Beck 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
64 Otto Beyer 63 Humphry Beck 4 18 0 17 16 10 3 11 2 19/30 26 5 12 19/30 Amsterdam Nederland
65 Thomas & Chr. Jelstrup 64 Humphry Beck 10 7 0 10 7 0 Amsterdam Nederland
66 Rådmann Friedlieb 65 Humphry Beck 15 0 0 15 0 Amsterdam Nederland
67 Kammerråd Meincke 66 Anders Jenss. Præst 28 8 12 42 16 3 1 16 11 3 18 6 3 0 0 80 0 København Danmark
68 Rådmann Friedlieb 67 Simon Ahendorph 287 3 13 5/6 17 10 6 2/3 1 0 0 305 14 4 1/2 Amsterdam Nederland "Hvorunder Kongens TIende Kaaber 200 (…)
Transkribert sum* 3313 3 10 1/6 300 11 15 13/24 189 15 11 17/40 194 6 10 114 5 5
Nåtidens sum** 3313 3 10 1/6 300 11 15 13/24 189 15 11 17/40 194 6 10 114 5 5 4112 3 4 2/15

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Nåtidens sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.