Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Skipper: Hans Pens

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 020 Løkken, 1/2 toll 030 Løkken, tollfri 050 Selbu, tollfri 060 Kvikne, tollfri 070 Frederiks gave, tollfri Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1757 "Herforuden er og i dette aar bleven (…) 1 Kanselliråd Eric Must 33 Hans Pens 26 14 15 10 1 0 21 13 6 24 1 14 82 11 3 Amsterdam Nederland
2 Lorentz Wulf 34 Hans Pens 5 3 2 2 0 0 2 5 9 9 8 11 Amsterdam Nederland
3 Andreas Cramer 35 Hans Pens 14 9 12 4 0 0 18 9 12 Amsterdam Nederland
2 Trondheim 1759 "Herforuden er og i dette aar Toldfri(…) 4 Rådmann Hans Hornemann 31 Hans Pens 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
5 Kanselliråd Eric Must 32 Hans Pens 20 15 1 6 16 2 16 13 4 44 4 7 Amsterdam Nederland
6 Kammerråd Meincke 33 Hans Pens 45 7 4 16 6 11 61 13 15 Amsterdam Nederland
3 Trondheim 1761 "Herforuden er og i dette Aar Toldfri(…) 7 Kanselliråd Eric Must 14 Hans Pens 22 4 3 1 6 9 31/60 14 15 2 1/2 38 5 15 1/60 Amsterdam Nederland
8 Hans Jepsen 15 Hans Pens 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
4 Trondheim 1764 9 Kanselliråd Eric Must 34 Hans Pens 1 15 14 1/8 4 0 0 16 0 0 21 15 14 1/8 Amsterdam Nederland
10 Lorentz Wulf 35 Hans Pens 15 0 0 7 0 0 8 0 0 30 0 Amsterdam Nederland
11 Agent Broder Lysholm 36 Hans Pens 66 5 11 3 7 0 69 12 11 Amsterdam Nederland
5 Trondheim 1765 12 Rådmann Hans Hornemanns dødsbo 8 Hans Pens 14 12 9 1/5 3 8 9 3/4 5 0 13 1/2 23 2 9/20 Amsterdam Nederland
13 Kanselliråd Angell 9 Hans Pens 96 0 0 0 15 0 96 15 0 Amsterdam Nederland
14 Kanselliråd Eric Must 10 Hans Pens 26 7 8 3/8 2 12 15 7/8 3 10 0 32 10 8 1/4 Amsterdam Nederland
15 Thomas Angell 11 Hans Pens 113 12 8 1/2 7 7 7 1/2 121 0 Amsterdam Nederland
16 Ernst Lor. Wensell 45 Hans Pens 2 0 0 2 0 Hamburg Tyskland
17 Hans Jepsen 46 Hans Pens 10 0 0 10 0 Hamburg Tyskland
6 Trondheim 1766 18 Kanselliråd Lysholm 26 Hans Pens 24 17 2 9 17 14 1/6 34 15 1/6 Amsterdam Nederland
19 Lorentz Wulf 27 Hans Pens 3 0 0 1 10 0 1 10 0 6 0 Amsterdam Nederland
20 Rådmann Archdal 28 Hans Pens 4 10 12 4 10 12 Amsterdam Nederland
21 Thomas Angell 29 Hans Pens 58 0 0 58 0 Amsterdam Nederland
7 Trondheim 1767 22 Agent Lars Pedersøn Lassen 3 Hans Pens 67 0 0 67 0 Amsterdam Nederland
23 Hans Jepsen 4 Hans Pens 50 0 0 50 0 Amsterdam Nederland
24 Kanselliråd Lysholm 5 Hans Pens 50 15 0 6 3 0 56 18 0 Amsterdam Nederland
25 Kammerråd Meincke 6 Hans Pens 140 0 0 140 0 Amsterdam Nederland
26 Agent Broder Lysholm 7 Hans Pens 130 0 0 130 0 Amsterdam Nederland
27 Kanselliråd Angell 8 Hans Pens 132 0 0 1 4 10 5/8 133 4 10 5/8 Amsterdam Nederland
8 Trondheim 1768 28 Hans Jepsen 2 Hans Pens 78 0 0 78 0 Hamburg Tyskland
9 Trondheim 1769 29 Carsten Carst. Feldsted 1 Hans Pens 1 0 0 1 0 Kristiansund Norge
30 Kanselliråd Lysholm 2 Hans Pens 13 9 12 1/5 16 3 7 4/5 10 6 12 40 0 Amsterdam Nederland
31 Kammerråd Hoff 3 Hans Pens 8 0 0 8 0 Amsterdam Nederland
32 Hans Jepsen 4 Hans Pens 60 0 0 60 0 Amsterdam Nederland
33 Andreas Caspar Hammer 52 Hans Pens 2 0 0 2 5 5 4 5 5 Amsterdam Nederland
34 Justisråd Henrik Hornemann & Thøning 53 Hans Pens 4 0 0 6 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
35 Lorentz Wulf 54 Hans Pens 5 10 1/2 2 0 0 3 10 0 11 1/2 Amsterdam Nederland
36 Hans Jepsen 55 Hans Pens 7 0 9 7 9 Amsterdam Nederland
37 Rådmann Archdal 56 Hans Pens 4 17 4 13/15 4 17 4 13/15 Amsterdam Nederland
38 Kanselliråd Eric Must 57 Hans Pens 9 0 0 9 0 Amsterdam Nederland
39 Mathias Friis 58 Hans Pens 5 0 0 2 5 6 7 5 6 Amsterdam Nederland
40 Thomas & Chr. Jelstrup 59 Hans Pens 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
41 Kanselliråd Lysholm 60 Hans Pens 11 19 14 19 13 4 2 5 6 9 1 8 43 0 Amsterdam Nederland
42 Kammerråd Hoff 61 Hans Pens 9 17 3 3/4 0 2 12 1/4 10 0 Amsterdam Nederland
43 Agent Broder Lysholm 62 Hans Pens 50 19 1 9 0 15 60 0 Amsterdam Nederland
44 Kammerråd Meincke 63 Hans Pens 50 0 0 30 0 0 80 0 Amsterdam Nederland
10 Trondheim 1770 45 Hans Jepsen 7 Hans Pens 44 14 10 44 14 10 Amsterdam Nederland
46 Agent Broder Lysholm 8 Hans Pens 28 15 2/3 11 16 15 1/3 4 2 2 5 5 14 50 0 Amsterdam Nederland
47 Kammerråd Hoff 9 Hans Pens 56 0 0 56 0 Amsterdam Nederland
48 Kammerråd Meincke 10 Hans Pens 22 19 9 1 0 0 17 19 2 18 1 5 60 0 Amsterdam Nederland
49 Agent Broder Lysholm 60 Hans Pens 53 0 0 53 0 Amsterdam Nederland
11 Trondheim 1771 50 Mathias Friis 7 Hans Pens 40 0 0 40 0 Amsterdam Nederland
51 Agent Broder Lysholm 8 Hans Pens 130 0 0 130 0 Amsterdam Nederland
52 Svend Stuberg 9 Hans Pens 3 0 0 3 0 Amsterdam Nederland

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.