Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskipingsliste

Sted: Trondheim
År: 1768

Kilder: Fotografert

Notat:

Utskipingene

Last ned som regneark med verdier avrundet til hele pund.

Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 030 Løkken, tollfri 050 Selbu, tollfri 060 Kvikne, tollfri Nåtidens sum** Destinasjon Nåtidens land Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Agent Broder Lysholm 1 Henning Claussen 4 0 0 4 0 Aarhus Danmark
2 Hans Jepsen 2 Hans Pens 78 0 0 78 0 Hamburg Tyskland
3 Kammerråd Meincke 3 Anthoni Kathenkamp 125 0 0 125 0 Hamburg Tyskland
4 Kanselliråd Eric Must 4 Anthoni Kathenkamp 43 0 0 43 0 Hamburg Tyskland
5 Agent Broder Lysholm 5 Lars Kruse 4 0 0 4 0 Aarhus Danmark
6 Otto Beyer 6 Anthoni Kathenkamp 80 0 0 41 17 1 16/105 11 8 6 133 5 7 16/105 Hamburg Tyskland
7 Rådmann Friedlieb 7 Humphry Beck 339 16 1/2 5 5 14 46 9 0 16 6 8 407 17 6 1/2 Hamburg Tyskland
8 Hans Jepsen 8 Christen Svenssøn Lind 50 0 0 50 0 Amsterdam Nederland
9 Etatsråd Gerrit Hornemann 9 Christen Svenssøn Lind 11 17 11 18 16 10 4 5 11 35 0 Amsterdam Nederland
10 Kammerråd Meincke 10 Christen Svenssøn Lind 53 18 14 41 18 14 35 2 4 131 0 Amsterdam Nederland
11 Kanselliråd Eric Must 11 Christen Svenssøn Lind 7 18 15 363/1680 16 1 1317/1680 24 0 Amsterdam Nederland
12 Lorentz Wulf 12 Christen Svenssøn Lind 13 16 8 1 0 0 9 0 0 23 16 8 Amsterdam Nederland
13 Otto Beyer 13 Christen Svenssøn Lind 190 0 0 190 0 Amsterdam Nederland
14 Carsten Schiødt 14 Christen Svenssøn Lind 84 13 4 4 3 2 9/10 88 16 6 9/10 Amsterdam Nederland
15 Etatsråd Gerrit Hornemann 15 Paul Greve 35 0 0 35 0 Amsterdam Nederland
16 Agent Broder Lysholm 16 Paul Greve 215 16 11 1/2 4 3 4 1/2 220 0 Amsterdam Nederland
17 Kammerråd Meincke 17 Paul Greve 253 12 4 1/2 19 11 14 273 4 2 1/2 Amsterdam Nederland
18 Augustinus Røst 18 Giert Hoe 4 9 6 3 10 10 8 0 Amsterdam Nederland
19 Agent Broder Lysholm 19 Giert Hoe 194 14 2 5 5 14 200 0 Amsterdam Nederland
20 Agent Lars Pedersøn Lassen 20 Giert Hoe 56 3 14 3/4 56 3 14 3/4 Amsterdam Nederland
21 Kanselliråd Lysholm 21 Giert Hoe 89 8 14 1/8 14 8 10 1/6 6 10 10 23/30 110 8 3 7/120 Amsterdam Nederland
22 Otto Beyer 22 Mathias Buckholt 72 0 0 72 0 Amsterdam Nederland
23 Kammerråd Meincke 23 Mathias Buckholt 254 5 6 3/16 254 5 6 3/16 Amsterdam Nederland
24 Lorentz Wulf 24 Mathias Buckholt 2 10 0 2 10 0 Amsterdam Nederland
25 Agent Broder Lysholm 25 Peder Raae 4 0 0 4 0 Aarhus Danmark
26 Kammerråd Meincke 26 Anders Tollefsen 2 0 0 2 0 Bergen Norge
27 Skipper Peder Raae 27 Peder Raae 3 6 12 3 6 12 Aarhus Danmark "2 1/2 skippund soensck[?] kobber-myn(…)
28 Carsten Angell 28 Anders Tollefsen 2 1 4 2 1 4 Bergen Norge
29 Agent Broder Lysholm 29 Peder Stær 4 0 0 4 0 Aarhus Danmark
30 Kammerråd Meincke 30 Boy H. Hansen 10 0 0 10 0 Flensburg Danmark
31 Kammerråd Meincke 31 Bastian Hausvoigt 25 0 0 25 0 Flensburg Danmark
32 Agent Broder Lysholm 32 Peder Pallesen Schandrup 4 0 0 4 0 Aarhus Danmark
33 Kammerråd Meincke 33 Hans Henrik Wulf 15 0 0 15 0 Flensburg Danmark
34 Kammerråd Meincke 34 Mathias Buckholt 120 0 0 26 6 10 35 13 6 182 0 Amsterdam Nederland
35 Hans Jepsen 35 Mathias Buckholt 20 0 0 20 0 Amsterdam Nederland
36 Lorentz Wulf 36 Stephan Frideric Thode 13 5 6 1/2 13 5 6 1/2 Amsterdam Nederland
37 Agent Broder Lysholm 37 Stephan Frideric Thode 86 2 7 1/2 5 5 14 1/2 32 10 0 123 18 6 Amsterdam Nederland
38 Kanselliråd Eric Must 38 Stephan Frideric Thode 9 3 2 5 3 11 17 13 3 1623/1680 32 541/560 Amsterdam Nederland
39 Kammerråd Meincke 39 Stephan Frideric Thode 30 0 0 23 10 0 53 10 0 Amsterdam Nederland
40 Otto Beyer 40 Stephan Frideric Thode 42 2 9 1/4 44 18 14 11/20 87 1 7 4/5 Amsterdam Nederland
41 Rådmann Friedlieb 41 Humphry Beck 439 18 5 20 16 10 5 4 7 465 19 6 Amsterdam Nederland "Herunder Tiende-kobber fra Røraas og(…)
42 Kammerråd Meincke 42 Lars Kruse 20 0 0 20 0 København Danmark
43 Carsten Carst. Feldsted 43 Lars Kruse 2 10 0 2 10 0 København Danmark
44 Kammerråd Meincke 44 Peder Raae 2 13 0 2 13 0 Aarhus Danmark
Transkribert sum* 2937 19 2 13/16 302 9 7 1459/1680 179 6 7 37/60 218 11 4 1/60
Nåtidens sum** 2941 5 14 13/16 302 9 7 1459/1680 179 6 7 37/60 218 11 4 1/60 3641 13 2 11/35

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Nåtidens sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.