Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Destinasjon (transkribert): Aarhus

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 050 Selbu, tollfri 060 Kvikne, tollfri Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1765 1 Kammerråd Meincke 47 Niels Kiellerup 6 0 0 6 0 Aarhus Danmark
2 Trondheim 1766 2 Skipper Michael Black 43 Michael Black 3 0 0 3 0 Aarhus Danmark
3 Trondheim 1767 3 Kanselliråd Eric Must 33 Hans Backe 7 0 0 7 0 Aarhus Danmark
4 Trondheim 1768 4 Agent Broder Lysholm 1 Henning Claussen 4 0 0 4 0 Aarhus Danmark
5 Agent Broder Lysholm 5 Lars Kruse 4 0 0 4 0 Aarhus Danmark
6 Agent Broder Lysholm 25 Peder Raae 4 0 0 4 0 Aarhus Danmark
7 Skipper Peder Raae 27 Peder Raae 3 6 12 3 6 12 Aarhus Danmark "2 1/2 skippund soensck[?] kobber-myn(…)
8 Agent Broder Lysholm 29 Peder Stær 4 0 0 4 0 Aarhus Danmark
9 Agent Broder Lysholm 32 Peder Pallesen Schandrup 4 0 0 4 0 Aarhus Danmark
10 Kammerråd Meincke 44 Peder Raae 2 13 0 2 13 0 Aarhus Danmark
5 Trondheim 1769 11 Agent Broder Lysholm 8 Peter Petersen 4 0 0 4 0 Aarhus Danmark
12 Agent Broder Lysholm 44 Peder Raae 4 3 12 2 5 9 6 9 5 Aarhus Danmark
13 Rådmann Friedlieb 45 Peder Raae 2 0 0 2 0 Aarhus Danmark
6 Trondheim 1789 14 Justisråd Friedlieb & Co 15 J. Christensen 2 9 4 2 9 4 Aarhus Danmark

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.