Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Skipper: Peter Petersen

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 030 Løkken, tollfri 050 Selbu, tollfri 060 Kvikne, tollfri Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1762 "Herforuden er og i dette Aar Toldfri(…) 1 Rådmann Hans Hornemann 36 Peter Petersen 50 0 0 50 0 København Danmark
2 Trondheim 1763 "Endelig er og i dette Aar Toldfrie b(…) 2 Rådmann Hans Hornemann 5 Peter Petersen 100 0 0 100 0 København Danmark
3 Trondheim 1764 3 Rådmann Hans Hornemann 32 Peter Petersen 15 0 0 15 0 0 30 0 Hamburg Tyskland
4 Kammerråd Meincke 33 Peter Petersen 7 0 0 35 6 9 42 6 9 Hamburg Tyskland
4 Trondheim 1766 5 Kanselliråd Eric Must 30 Peter Petersen 3 11 8 16 8 8 20 0 Amsterdam Nederland
6 Kammerråd Meincke 31 Peter Petersen 60 0 0 70 0 0 15 0 0 30 0 0 175 0 Amsterdam Nederland
7 Etatsråd Gerrit Hornemann 32 Peter Petersen 40 18 2 21 3 8 7 18 6 70 0 Amsterdam Nederland
8 Agent Broder Lysholm 33 Peter Petersen 118 1 0 2 5 6 29 13 10 150 0 Amsterdam Nederland
5 Trondheim 1769 9 Agent Broder Lysholm 8 Peter Petersen 4 0 0 4 0 Aarhus Danmark
6 Trondheim 1770 10 Kammerråd Meincke 6 Peter Petersen 30 0 0 30 0 København Danmark

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.