Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Skipper: Giert Hoe

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 020 Løkken, 1/2 toll 030 Løkken, tollfri 050 Selbu, tollfri 060 Kvikne, tollfri 070 Frederiks gave, tollfri Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1756 "Herforuden er og i dette aar bliven (…) 1 Helmer Meincke 1 Giert Hoe 23 9 0 8 4 11 8 6 5 40 0 Amsterdam Nederland
2 Andreas Chr. Friedlieb 2 Giert Hoe 114 16 0 4 0 0 7 3 8 125 19 8 Amsterdam Nederland
3 Andreas Caspar Hammer 3 Giert Hoe 2 0 0 2 0 Amsterdam Nederland
4 Ernst Lor. Wensell 4 Giert Hoe 5 6 4 1/20 5 6 4 1/20 Amsterdam Nederland
5 Madame Meincke 51 Giert Hoe 6 0 0 1 10 4 11 6 14 18 17 2 Amsterdam Nederland
6 Helmer Meincke 52 Giert Hoe 21 10 0 20 0 0 1 10 4 43 4 Amsterdam Nederland
7 Ernst Lor. Wensell 53 Giert Hoe 3 16 1/20 3 16 1/20 Amsterdam Nederland
8 Elisabeth Volquartz 54 Giert Hoe 3 0 0 1 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
9 Andreas Røst 55 Giert Hoe 3 0 0 3 0 Amsterdam Nederland
10 Jonas Wohl 56 Giert Hoe 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
11 Andreas Cramer 57 Giert Hoe 9 10 0 9 10 0 Amsterdam Nederland
12 Rådmann Hans Hornemann 58 Giert Hoe 50 0 0 25 0 0 10 0 0 85 0 Amsterdam Nederland
13 Henrik Lysholm 59 Giert Hoe 4 11 3 4 11 3 Amsterdam Nederland
14 Thomas Jelstrup 60 Giert Hoe 5 0 0 5 0 Amsterdam Nederland
15 Otto Beyer 61 Giert Hoe 99 12 1 5/24 32 11 10 18 9 1/2 13 16 13 1/2 146 19 2 5/24 Amsterdam Nederland
2 Trondheim 1757 "Herforuden er og i dette aar bleven (…) 16 Thomas Angell 24 Giert Hoe 309 2 8 9 2 9/14 23 0 0 341 4 8 9/14 Amsterdam Nederland [løpenr 23 utelatt]
17 Helmer Meincke 25 Giert Hoe 11 0 0 20 0 0 31 0 Amsterdam Nederland
18 Ole Due 26 Giert Hoe 4 5 0 4 5 0 Amsterdam Nederland
19 Andreas Røst 27 Giert Hoe 1 5 0 1 5 0 Amsterdam Nederland
3 Trondheim 1758 "Herforuden er og i dette aar bleven (…) 20 Helmer Meincke 14 Giert Hoe 320 0 0 18 0 0 338 0 Amsterdam Nederland
21 Henrik Lysholm 15 Giert Hoe 52 10 0 52 10 0 Amsterdam Nederland
22 Paul Lycke 16 Giert Hoe 7 0 0 7 0 Amsterdam Nederland
23 Helmer Meincke 36 Giert Hoe 40 0 0 36 0 0 76 0 Amsterdam Nederland [løpenr 36B]
24 Thomas Angell 37 Giert Hoe 202 8 10 247/344 9 1 8 20 0 0 231 10 2 247/344 Amsterdam Nederland
4 Trondheim 1759 "Herforuden er og i dette aar Toldfri(…) 25 Helmer Meincke 11 Giert Hoe 318 0 0 30 1 14 348 1 14 Amsterdam Nederland
26 Henrik Lysholm 12 Giert Hoe 98 0 0 6 9 3 1/12 104 9 3 1/12 Amsterdam Nederland
27 Rådmann Hans Hornemann 13 Giert Hoe 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
28 Ernst Lor. Wensell 14 Giert Hoe 10 7 1 13/20 10 7 1 13/20 Amsterdam Nederland
5 Trondheim 1760 "Herforuden er og i dette aar Toldfri(…) 29 Andreas Chr. Friedlieb 13 Giert Hoe 325 16 7/144 4 0 0 12 4 7 1/5 25 13 8 367 13 15 179/720 Amsterdam Nederland
30 Kammerråd Meincke 14 Giert Hoe 73 6 12 6 13 4 80 0 Amsterdam Nederland
31 Carsten Schiødt 15 Giert Hoe 60 0 10 53/96 8 3 5 3/5 68 4 73/480 Amsterdam Nederland
32 Hans Gram 16 Giert Hoe 38 4 7 2 19 14 1/2 17 16 9 59 14 1/2 Amsterdam Nederland
33 Kammerråd Meincke 46 Giert Hoe 34 0 0 34 0 Amsterdam Nederland
34 Hans Gram 47 Giert Hoe 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
35 Thomas Jelstrup 48 Giert Hoe 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
6 Trondheim 1761 "Herforuden er og i dette Aar Toldfri(…) 36 Kammerråd Meincke 18 Giert Hoe 58 15 0 7 0 0 7 11 2 73 6 2 Amsterdam Nederland
37 Hans Jepsen 19 Giert Hoe 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
38 Hans Jacob Klausen 20 Giert Hoe 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
7 Trondheim 1764 39 Andreas Chr. Friedlieb 11 Giert Hoe 69 10 13 3/4 6 2 2/15 8 0 14 83 13 11 53/60 Amsterdam Nederland
40 Thomas Angell 12 Giert Hoe 57 4 7 1/2 10 15 8 1/2 68 0 Amsterdam Nederland
41 Agent Broder Lysholm 13 Giert Hoe 50 0 0 50 0 Amsterdam Nederland
8 Trondheim 1765 42 Kammerråd Meincke 15 Giert Hoe 67 4 8 67 4 8 Amsterdam Nederland
43 Hans Jepsen 16 Giert Hoe 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
44 Rådmann Friedlieb 17 Giert Hoe 505 3 13 1/4 5 15 5 3 15 1 14/15 9 0 13 1/2 523 15 1 41/60 Amsterdam Nederland
45 Agent Broder Lysholm 18 Giert Hoe 102 13 8 8 8 6 111 1 14 Amsterdam Nederland
9 Trondheim 1766 46 Kanselliråd Lysholm 17 Giert Hoe 55 9 2 1/2 18 13 12 6 3 8 80 6 6 1/2 Amsterdam Nederland
47 Rådmann Friedlieb 18 Giert Hoe 200 0 0 4 10 12 6 8 12 210 19 8 Amsterdam Nederland
48 Andreas Caspar Hammer 19 Giert Hoe 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
49 Peder Brun 20 Giert Hoe 8 0 0 8 0 Amsterdam Nederland
10 Trondheim 1767 50 Agent Broder Lysholm 22 Giert Hoe 290 0 0 290 0 Amsterdam Nederland
51 Kammerråd Meincke 23 Giert Hoe 100 0 0 100 0 Amsterdam Nederland
11 Trondheim 1768 52 Augustinus Røst 18 Giert Hoe 4 9 6 3 10 10 8 0 Amsterdam Nederland
53 Agent Broder Lysholm 19 Giert Hoe 194 14 2 5 5 14 200 0 Amsterdam Nederland
54 Agent Lars Pedersøn Lassen 20 Giert Hoe 56 3 14 3/4 56 3 14 3/4 Amsterdam Nederland
55 Kanselliråd Lysholm 21 Giert Hoe 89 8 14 1/8 14 8 10 1/6 6 10 10 23/30 110 8 3 7/120 Amsterdam Nederland
12 Trondheim 1769 56 Augustinus Røst 28 Giert Hoe 7 0 0 7 0 Amsterdam Nederland
57 Rådmann Friedlieb 29 Giert Hoe 311 18 15 10 15 8 1/2 9 19 2 332 13 9 1/2 Amsterdam Nederland
58 Agent Broder Lysholm 30 Giert Hoe 110 0 0 110 0 Amsterdam Nederland
59 Hans Jepsen 31 Giert Hoe 40 0 0 40 0 Amsterdam Nederland
60 Kammerråd Hoff 32 Giert Hoe 55 0 0 55 0 Amsterdam Nederland
61 Agent Lars Pedersøn Lassen 33 Giert Hoe 57 0 0 57 0 Amsterdam Nederland
62 Kammerråd Meincke 34 Giert Hoe 90 0 0 90 0 Amsterdam Nederland
63 Andreas Caspar Hammer 35 Giert Hoe 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
64 Kanselliråd Lysholm 36 Giert Hoe 98 0 5 4/5 98 5 4/5 Amsterdam Nederland
13 Trondheim 1770 65 Kammerråd Meincke 35 Giert Hoe 117 0 0 117 0 Amsterdam Nederland
66 Kammerråd Hoff 36 Giert Hoe 102 0 0 102 0 Amsterdam Nederland
67 Agent Broder Lysholm 37 Giert Hoe 125 14 7 4 18 8 1/2 11 7 10 1/2 7 19 6 150 0 Amsterdam Nederland
68 Andreas Caspar Hammer 38 Giert Hoe 1 11 10 1 11 10 Amsterdam Nederland
69 Claus Oldenborg 39 Giert Hoe 5 0 0 5 0 Amsterdam Nederland
14 Trondheim 1772 70 Agent Broder Lysholm 28 Giert Hoe 261 16 13 0 15 8 48 18 6 311 10 11 Amsterdam Nederland
71 Rådmann Friedlieb 29 Giert Hoe 277 3 8 10 0 0 287 3 8 Amsterdam Nederland
72 Kammerråd Hoff 30 Giert Hoe 39 12 0 4 8 0 44 0 Amsterdam Nederland
73 Rasmus Suurland 31 Giert Hoe 5 0 0 5 0 Amsterdam Nederland
15 Trondheim 1773 74 Andreas Caspar Hammer 41 Giert Hoe 12 1 10 12 1 10 Amsterdam Nederland
75 Henrik Meincke 42 Giert Hoe 6 0 0 10 0 0 15 8 0 31 8 0 Amsterdam Nederland
76 Madame Friedlieb & Søn 43 Giert Hoe 198 1 10 1/2 10 12 6 14 5 12 1/2 85 2 1 308 1 14 Amsterdam Nederland
77 Agentinne Lysholms & Co 44 Giert Hoe 224 17 4 1/4 40 0 0 7 2 11 3/4 272 0 Amsterdam Nederland
16 Trondheim 1774 78 Agentinne Lysholms & Co 39 Giert Hoe 21 2 6 50 0 0 40 0 0 15 17 10 127 0 Amsterdam Nederland
79 Madame Friedlieb & Søn 40 Giert Hoe 188 19 6 12 0 0 200 19 6 Amsterdam Nederland
80 Kongelig tiendekobber Giert Hoe 346 2 9 346 2 9 Amsterdam Nederland
17 Trondheim 1775 81 Niese & Thomsen 38 Giert Hoe 91 6 7 8 13 9 100 0 Amsterdam Nederland
82 Madame Friedlieb & Søn 39 Giert Hoe 312 13 2 3/4 22 0 15 25 12 10 16 10 10 37 0 5 1/4 413 17 11 Amsterdam Nederland
83 Andreas Caspar Hammer 40 Giert Hoe 13 12 13 0 7 3 14 0 Amsterdam Nederland
84 Agentinne Lysholms & Co 41 Giert Hoe 180 0 0 180 0 Amsterdam Nederland
18 Trondheim 1776 85 Thomas & Chr. Jelstrup 39 Giert Hoe 47 0 1 16 0 1 63 2 Amsterdam Nederland
86 Peder & Martinus Hørlock 40 Giert Hoe 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
87 Madame Friedlieb & Søn 41 Giert Hoe 38 7 97/120 35 16 1 1/15 71 1 15 1/4 53 0 7 198 5 8 1/8 Amsterdam Nederland

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.