Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Eksportør: Hans Gram

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 030 Løkken, tollfri 060 Kvikne, tollfri Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1760 "Herforuden er og i dette aar Toldfri(…) 1 Hans Gram 16 Giert Hoe 38 4 7 2 19 14 1/2 17 16 9 59 14 1/2 Amsterdam Nederland
2 Hans Gram 31 Nathaniel Angell 3 0 0 3 0 Amsterdam Nederland
3 Hans Gram 39 Peter Albert Dreyer 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
4 Hans Gram 47 Giert Hoe 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.