Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskipingsliste

Sted: Trondheim
År: 1757

Kilder: Fotografert

Notat:
"Herforuden er og i dette aar bleven udført no 22 til Bergen 0 - 2 - 2 gammel kaaber-brun. nr 23 til Bergen 0 - 13 - 0 her forarbeydet nyt kaaber"

Utskipingene

Last ned som regneark med verdier avrundet til hele pund.

Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 030 Løkken, tollfri 050 Selbu, tollfri 060 Kvikne, tollfri Nåtidens sum** Destinasjon Nåtidens land Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Helmer Meincke 1 Christopher Andersen Holger 69 3 6 0 16 10 70 0 Amsterdam Nederland
2 Otto Beyer 2 Christopher Andersen Holger 38 10 0 24 7 0 2 1 8 4 10 14 69 9 6 Amsterdam Nederland
3 Andreas Chr. Friedlieb 3 Asbjørn Bæhr 4 0 0 4 0 Hamburg Tyskland
4 Henrik Lysholm 4 Asbjørn Bæhr 8 0 0 8 0 Hamburg Tyskland
5 Andreas Chr. Friedlieb 5 Christian Jørgensen 213 12 6 27 7 6 240 19 12 Amsterdam Nederland
6 Rådmann Hans Hornemann 6 Christian Jørgensen 47 0 0 13 0 0 60 0 Amsterdam Nederland
7 Madame Bonsach 7 Mathias Schive 0 7 8 7 8 Dublin Irland
8 Rådmann Hans Hornemann 8 Rolf Christopher Didrichsen 20 0 0 20 0 Middelhavet Diverse
9 Helmer Meincke 9 Christen Svenssøn Lind 27 15 14 7 5 6 28 18 12 64 0 Amsterdam Nederland
10 Andreas Cramer 10 Christen Svenssøn Lind 17 0 0 10 0 0 27 0 Amsterdam Nederland
11 Rådmann Hans Hornemann 11 Christen Svenssøn Lind 22 0 0 5 0 0 10 0 0 37 0 Amsterdam Nederland
12 Elisabeth Volquartz 12 Christen Svenssøn Lind 4 1 14 1/2 2 0 0 0 16 14 6 18 12 1/2 Amsterdam Nederland
13 Otto Beyer 13 Christen Svenssøn Lind 223 10 10 11/16 6 0 0 15 4 13 1/5 244 15 7 71/80 Amsterdam Nederland
14 Kanselliråd Eric Must 14 Diderich Brun 5 13 13 1/2 7 0 2 12 13 15 1/2 Amsterdam Nederland
15 Helmer Meincke 15 Diderich Brun 212 6 4 1 15 12 5 15 12 219 17 12 Amsterdam Nederland
16 Rådmann Hans Hornemann 16 Diderich Brun 105 11 2 28 4 2 4/5 1 5 0 135 4 4/5 Amsterdam Nederland
17 Mathias Friis 17 Diderich Brun 30 10 0 30 10 0 Amsterdam Nederland
18 Jens Nicol. Rosholt 18 Diderich Brun 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
19 Skipper Abraham Mosling 19 Diderich Brun 5 0 0 5 0 Amsterdam Nederland
20 Rådmann Hans Hornemann 20 Knud Thode 4 3 0 4 3 0 Dublin Irland
21 Helmer Meincke 21 Henrik Due 15 1 6 15 1 6 Bergen Norge
22 Otto Beyer, Andreas Skram og Carsten Angel 22 Anders Wefsen 6 15 13 1 0 0 7 15 13 Bergen Norge
23 Thomas Angell 24 Giert Hoe 309 2 8 9 2 9/14 23 0 0 341 4 8 9/14 Amsterdam Nederland [løpenr 23 utelatt]
24 Helmer Meincke 25 Giert Hoe 11 0 0 20 0 0 31 0 Amsterdam Nederland
25 Ole Due 26 Giert Hoe 4 5 0 4 5 0 Amsterdam Nederland
26 Andreas Røst 27 Giert Hoe 1 5 0 1 5 0 Amsterdam Nederland
27 Rådmann Hans Hornemann 28 Cornelis Willems 25 0 0 25 0 Amsterdam Nederland
28 Helmer Meincke 29 Cornelis Willems 7 0 0 60 0 0 67 0 Amsterdam Nederland
29 Elisabeth Volquartz 30 Knud Thode 5 10 0 2 10 0 8 0 Amsterdam Nederland
30 Rådmann Hans Hornemann 31 Knud Thode 77 0 0 30 0 0 83 0 0 10 0 0 200 0 Amsterdam Nederland
31 Helmer Meincke 32 Knud Thode 30 0 0 20 0 0 50 0 Amsterdam Nederland
32 Kanselliråd Eric Must 33 Hans Pens 26 14 15 10 1 0 21 13 6 24 1 14 82 11 3 Amsterdam Nederland
33 Lorentz Wulf 34 Hans Pens 5 3 2 2 0 0 2 5 9 9 8 11 Amsterdam Nederland
34 Andreas Cramer 35 Hans Pens 14 9 12 4 0 0 18 9 12 Amsterdam Nederland
35 Helmer Meincke 36 Asbjørn Bæhr 50 0 0 50 0 Amsterdam Nederland
36 Otto Beyer 37 Asbjørn Bæhr 108 6 15 24 0 0 14 0 0 146 6 15 Amsterdam Nederland
37 Rådmann Hans Hornemann 38 Jacob Aboe 100 0 0 100 0 København Danmark
38 Andreas Cramer 39 Jan Cornelisen 3 0 0 3 0 Amsterdam Nederland
39 Rådmann Hans Hornemann 40 Jan Cornelisen 44 7 12 2 5 0 1 0 0 47 12 12 Amsterdam Nederland
40 Skipper Jan Corneliusen 41 Jan Cornelisen 3 0 0 3 0 Amsterdam Nederland
41 Thomas Angell 42 Paul Greve 150 6 4 9 1 8 159 7 12 Amsterdam Nederland
42 Helmer Meincke 43 Paul Greve 15 0 0 20 0 0 12 10 0 47 10 0 Amsterdam Nederland
43 Skipper Paul Greve 44 Paul Greve 2 10 0 2 10 0 Amsterdam Nederland
44 Henrik Lysholm 45 Søren Buschman 21 6 13 1/2 21 6 13 1/2 Livorno Italia
45 Andreas Caspar Hammer 46 Giert Rosholt 3 14 5 3 14 5 Amsterdam Nederland
46 Kanselliråd Eric Must 47 Giert Rosholt 2 5 6 7 11 4 9 16 10 Amsterdam Nederland
47 Rådmann Hans Hornemann 48 Giert Rosholt 46 0 0 1 10 0 47 10 0 Amsterdam Nederland
Transkribert sum* 1963 9 4 11/16 422 13 2 1/7 181 13 8 200 16 9
Nåtidens sum** 1963 9 4 11/16 422 13 2 1/7 181 13 8 200 16 9 2768 12 7 93/112

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Nåtidens sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.