Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Destinasjon (nåtidens land): Diverse

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1757 "Herforuden er og i dette aar bleven (…) 1 Rådmann Hans Hornemann 8 Rolf Christopher Didrichsen 20 0 0 20 0 Middelhavet Diverse
2 Trondheim 1772 2 Rådmann Friedlieb 38 Bastian Hausvoigt 5 4 6 5 4 6 Østersjøen Diverse

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.