Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Skipper: Rolf Christopher Didrichsen

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1757 "Herforuden er og i dette aar bleven (…) 1 Rådmann Hans Hornemann 8 Rolf Christopher Didrichsen 20 0 0 20 0 Middelhavet Diverse
2 Trondheim 1761 "Herforuden er og i dette Aar Toldfri(…) 2 Rådmann Hans Hornemann 16 Rolf Christopher Didrichsen 2 17 8 2 17 8 Dublin Irland

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.