Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Eksportør: Skipper Abraham Mosling

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 020 Løkken, 1/2 toll Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1755 "Herforuden er og i dette aar udført (…) 1 Skipper Abraham Mosling 31 Abraham Mosling 1 8 1 1 8 1 Dublin Irland
2 Trondheim 1756 "Herforuden er og i dette aar bliven (…) 2 Skipper Abraham Mosling 43 Paul Greve 2 0 0 2 0 Amsterdam Nederland
3 Trondheim 1757 "Herforuden er og i dette aar bleven (…) 3 Skipper Abraham Mosling 19 Diderich Brun 5 0 0 5 0 Amsterdam Nederland
4 Trondheim 1770 4 Skipper Abraham Mosling 53 Lars Kruse 16 0 0 5 0 0 21 0 Amsterdam Nederland

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.