Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskipingsliste

Sted: Trondheim
År: 1755

Kilder: Fotografert

Notat:
"Herforuden er og i dette aar udført nr 29 til Bergen 0 - 4 - 0 gammel Kaaber-brum. nr 30 til Bergen 0 - 11 - 9 gammel kaaber brum.

Utskipingene

Last ned som regneark med verdier avrundet til hele pund.

Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 030 Løkken, tollfri 050 Selbu, tollfri 060 Kvikne, tollfri Nåtidens sum** Destinasjon Nåtidens land Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Otto Beyer 1 Asbjørn Bæhr 3 10 9 13/30 3 10 9 13/30 Hamburg Tyskland
2 Generalmajor Mangelsen 2 Jan Cornelisen 100 0 0 100 0 Amsterdam Nederland
3 Rådmann Hans Hornemann 3 Jan Cornelisen 88 0 0 20 0 0 1 19 14 11/15 109 19 14 11/15 Amsterdam Nederland
4 Skipper Jan Corneliusen 4 Jan Cornelisen 12 0 0 12 0 Amsterdam Nederland
5 Helmer Meincke 5 Ole Smith 24 12 0 24 9 6 5 1 2 5 17 8 60 0 Hamburg Tyskland
6 Henrik Meincke 6 Ole Smith 43 0 0 3 18 7 1 13 3 48 11 10 Hamburg Tyskland
7 Thomas Angell 7 Paul Greve 479 7 1/4 2 5 6 27 18 8 509 10 14 1/4 Amsterdam Nederland
8 Helmer Meincke 8 Paul Greve 73 1 10 1/16 73 1 10 1/16 Amsterdam Nederland
9 Skipper Paul Greve 9 Paul Greve 5 10 0 5 10 0 Amsterdam Nederland
10 Johan Gudde 10 Christen Svenssøn Lind 0 18 6 13/30 18 6 13/30 Amsterdam Nederland
11 Elisabeth Volquartz 11 Christen Svenssøn Lind 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
12 Rådmann Hans Hornemann 12 Christen Svenssøn Lind 20 0 0 20 0 Amsterdam Nederland
13 Helmer Meincke 13 Christen Svenssøn Lind 68 15 0 68 15 0 Amsterdam Nederland
14 Abraham And 14 Christen Svenssøn Lind 2 0 0 2 0 Amsterdam Nederland
15 Andreas Cramer 15 Christen Svenssøn Lind 25 0 0 25 0 Amsterdam Nederland
16 Carsten Angell 16 Christen Svenssøn Lind 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
17 Ingeborg Müller 17 Christen Svenssøn Lind 2 10 0 2 10 0 Amsterdam Nederland
18 Ingeborg Moursund 18 Christen Svenssøn Lind 2 0 0 2 0 Amsterdam Nederland
19 Otto Beyer 19 Christen Svenssøn Lind 328 3 7 6 1 10 14 9 15 7/30 348 15 7/30 Amsterdam Nederland
20 Ole Middelfart 20 Paul Greve 0 10 0 10 0 Amsterdam Nederland
21 Madame Bonsach 21 Jens Mørck 0 7 8 7 8 Dublin Irland
22 Helmer Meincke 22 Niels Schierwing 92 12 11 3 19 8 96 12 3 Hamburg Tyskland
23 Rådmann Hans Hornemann 23 Niels Schierwing 6 0 0 6 0 Hamburg Tyskland
24 Claus Lundbeck 24 Niels Schierwing 2 10 0 2 10 0 Hamburg Tyskland
25 Andreas Røst 25 Niels Schierwing 5 0 0 5 0 0 10 0 Hamburg Tyskland
26 Henrik Lysholm 26 Niels Schierwing 28 6 2 12 1 1 1 10 10 41 17 13 Hamburg Tyskland
27 Wilhelm Fyhn 27 Henrik Due 8 10 0 8 10 0 Bergen Norge
28 Anders Skram 28 Anders Wefsen 2 7 11 1 10 11 3 18 6 Bergen Norge
29 Carsten Angell 29 Anders Wefsen 0 15 9 1 14 7 2 10 0 Bergen Norge
30 Rådmann Hans Hornemann 30 Peder Larsen Due 10 0 0 10 0 Bergen Norge
31 Skipper Abraham Mosling 31 Abraham Mosling 1 8 1 1 8 1 Dublin Irland
32 Henrik Meincke 32 Jørgen Cramer 16 10 0 3 15 0 20 5 0 København Danmark
33 Helmer Meincke 33 Marcus Pettersen 10 0 0 10 0 Flensburg Danmark
34 Rådmann Hans Hornemann 34 Henrik Wulf 40 0 0 20 0 0 20 0 0 10 0 0 90 0 Amsterdam Nederland
35 Helmer Meincke 35 Henrik Wulf 70 0 0 70 0 Amsterdam Nederland
36 Helmer Meincke 36 Christopher Boysen 10 0 0 10 0 Flensburg Danmark
37 Helmer Meincke 37 Hans Henrik Wulf 20 0 0 20 0 Flensburg Danmark
38 Rådmann Hans Hornemann 38 Peter Gay 3 1 2 3 1 2 Aalborg Danmark
39 Helmer Meincke 39 Jens Thormøe 1 10 2 1 10 2 Odense Danmark
40 Andreas Caspar Hammer 40 Jan Cornelisen 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
41 Rådmann Hans Hornemann 41 Jan Cornelisen 56 0 0 14 0 0 30 0 0 100 0 Amsterdam Nederland
42 Helmer Meincke 42 Jan Cornelisen 70 0 0 9 11 8 4 8 8 84 0 Amsterdam Nederland
43 Andreas Cramer 43 Jan Cornelisen 14 0 0 9 0 0 23 0 Amsterdam Nederland
44 Rådmann Hans Hornemann 44 Pieter Broders 70 0 0 20 0 0 10 0 0 100 0 Amsterdam Nederland
45 Helmer Meincke 45 Pieter Broders 30 0 0 20 0 0 50 0 Amsterdam Nederland
46 Carsten Carst. Feldsted 46 Pieter Broders 3 0 0 3 0 Amsterdam Nederland
47 Mathias Friis 47 Pieter Broders 3 0 0 3 0 Amsterdam Nederland
48 Christian Johan Hansen 48 Pieter Broders 3 0 0 3 0 Amsterdam Nederland
49 Helmer Meincke 49 Ole Larsen 20 0 0 12 0 0 8 0 0 40 0 Amsterdam Nederland
50 Otto Beyer 50 Jacob Brun 3 0 0 3 0 Fredericia Danmark
51 Rådmann Hans Hornemann 51 Jacob Brun 4 0 0 4 0 Fredericia Danmark
52 Helmer Meincke 52 Jacob Brun 10 0 0 10 0 Flensburg Danmark
53 Rådmann Hans Hornemann 53 Hans Strøm 2 6 0 2 6 0 Dublin Irland
54 Rådmann Hans Hornemann 54 Hans Strøm 2 5 0 2 5 0 Dublin Irland
55 Jens Nicol. Rosholt 55 Paul Greve 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
56 Andreas Cramer 56 Paul Greve 4 16 12 11/16 1 0 0 5 16 12 11/16 Amsterdam Nederland
57 Helmer Meincke 57 Paul Greve 10 10 0 30 0 0 1 10 4 42 4 Amsterdam Nederland
58 Thomas Angell 58 Paul Greve 211 14 10 9 1 8 220 16 2 Amsterdam Nederland
59 Jørgen Gudde 59 Paul Greve 1 10 4 1 10 4 Amsterdam Nederland
60 Otto Beyer 60 Paul Greve 60 0 0 30 0 0 7 2 13 1/2 5 5 14 102 8 11 1/2 Amsterdam Nederland
61 Jonas Wohl 61 Paul Greve 4 17 2 3/8 2 10 0 7 7 2 3/8 Amsterdam Nederland
62 Skipper Paul Greve 62 Paul Greve 7 0 0 7 0 Amsterdam Nederland
63 Henrik Meincke 63 Asbjørn Bæhr 60 0 0 3 1 2 3 0 8 4 12 4 70 13 14 Hamburg Tyskland
64 Henrik Meincke 64 Christen Messler 202 13 2 2/9 202 13 2 2/9 København Danmark
65 Rådmann Hans Hornemann 65 Johan Lindhart 25 0 0 5 0 0 30 0 København Danmark
Transkribert sum* 2415 10 10 43/72 298 17 15 130 15 3 1/3 100 16 10
Nåtidens sum** 2415 10 10 43/72 299 17 15 130 15 5 1/3 100 16 10 2947 8 67/72

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Nåtidens sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.