Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Eksportør: Ingeborg Moursund

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1752 "Herforuden er og vide No 22 udført k(…) 1 Ingeborg Moursund 48 Christen Svenssøn Lind 2 0 0 2 0 Amsterdam Nederland
2 Trondheim 1753 "Herforunden er og udført: vide no 25(…) 2 Ingeborg Moursund 11 Christen Svenssøn Lind 2 0 0 2 0 Amsterdam Nederland
3 Ingeborg Moursund 57 Christen Svenssøn Lind 2 0 0 2 0 Amsterdam Nederland
3 Trondheim 1755 "Herforuden er og i dette aar udført (…) 4 Ingeborg Moursund 18 Christen Svenssøn Lind 2 0 0 2 0 Amsterdam Nederland

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.