Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Eksportør: Christian Johan Hansen

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 060 Kvikne, tollfri Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1755 "Herforuden er og i dette aar udført (…) 1 Christian Johan Hansen 48 Pieter Broders 3 0 0 3 0 Amsterdam Nederland
2 Trondheim 1756 "Herforuden er og i dette aar bliven (…) 2 Christian Johan Hansen 6 Christen Svenssøn Lind 3 0 0 3 0 Amsterdam Nederland
3 Trondheim 1760 "Herforuden er og i dette aar Toldfri(…) 3 Christian Johan Hansen 7 Christen Svenssøn Lind 5 10 0 5 10 0 Amsterdam Nederland

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.