Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Skipper: Abraham Mosling

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1751 "Desuden er og udført kaaber i nyt ar(…) 1 Madame Bonsach 13 Abraham Mosling 0 7 8 7 8 Dublin Irland
2 Kanselliråd Angell 14 Abraham Mosling 0 18 12 18 12 Dublin Irland
2 Trondheim 1753 "Herforunden er og udført: vide no 25(…) 3 Madame Bonsach 16 Abraham Mosling 0 7 8 7 8 Dublin Irland
3 Trondheim 1755 "Herforuden er og i dette aar udført (…) 4 Skipper Abraham Mosling 31 Abraham Mosling 1 8 1 1 8 1 Dublin Irland

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.