Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Eksportør: Helmer Meincke

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 030 Løkken, tollfri 050 Selbu, tollfri 060 Kvikne, tollfri 070 Frederiks gave, tollfri Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1751 "Desuden er og udført kaaber i nyt ar(…) 1 Helmer Meincke 4 Peder Abel 1 6 4 1 6 4 Bordeaux Frankrike
2 Helmer Meincke 8 Jens Rosholt 4 0 0 4 0 Hamburg Tyskland
3 Helmer Meincke 16 Paul Greve 99 3 12 17 15 13 116 19 9 Amsterdam Nederland
4 Helmer Meincke 27 Christen Svenssøn Lind 63 4 10 22 2 0 33 3 5 118 9 15 Amsterdam Nederland
5 Helmer Meincke 39 Jacob Harboe 30 0 0 20 0 0 50 0 Amsterdam Nederland
6 Helmer Meincke 48 Paul Greve 8 0 0 20 0 0 28 0 Amsterdam Nederland
7 Helmer Meincke 50 Christen Svenssøn Lind 5 0 0 9 0 0 14 0 Amsterdam Nederland
8 Helmer Meincke 66 Skipper Hans Ulrik Stork 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
2 Trondheim 1752 "Herforuden er og vide No 22 udført k(…) 9 Helmer Meincke 5 Christen Svenssøn Lind 30 0 0 30 0 Amsterdam Nederland
10 Helmer Meincke 13 Mathias Meenholt 1 1 4 1 1 4 København Danmark
11 Helmer Meincke 15 Paul Greve 69 10 15 14 0 0 11 15 3 10 8 12 105 14 14 Amsterdam Nederland
12 Helmer Meincke 31 Peder Abel 69 2 10 16 13 2 7 12 3 93 7 15 Amsterdam Nederland
13 Helmer Meincke 37 Ole Due 39 0 0 31 0 0 70 0 Amsterdam Nederland
14 Helmer Meincke 40 Paul Greve 10 0 0 10 0 0 12 0 0 32 0 Amsterdam Nederland
15 Helmer Meincke 44 Christen Svenssøn Lind 12 0 0 12 0 Amsterdam Nederland
16 Helmer Meincke 55 Peder Schiødt 2 0 0 10 0 0 12 0 Amsterdam Nederland
17 Helmer Meincke 59 Mathias Meenholt 2 0 0 2 0 Amsterdam Nederland
3 Trondheim 1753 "Herforunden er og udført: vide no 25(…) 18 Helmer Meincke 3 Christen Svenssøn Lind 2 15 13 17 10 2 3 16 6 11 17 11 36 0 Amsterdam Nederland
19 Helmer Meincke 18 Paul Greve 101 1 6 5 19 8 107 14 Amsterdam Nederland
20 Helmer Meincke 29 Hans Bleecke 3 10 0 3 10 0 Amsterdam Nederland
21 Helmer Meincke 36 Christopher Boysen 7 0 0 7 0 Flensburg Danmark
22 Helmer Meincke 37 Hans Henrik Wulf 5 0 0 5 0 Flensburg Danmark
23 Helmer Meincke 40 Andreas Wulf 58 0 0 58 0 Amsterdam Nederland
24 Helmer Meincke 45 Jan Cornelisen 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
25 Helmer Meincke 48 Paul Greve 10 0 0 27 0 0 3 0 0 40 0 Amsterdam Nederland
4 Trondheim 1754 26 Helmer Meincke 13 Paul Greve 72 0 0 22 8 3 94 8 3 Amsterdam Nederland
27 Helmer Meincke 19 Giert Rosholt 5 0 0 5 0 Hamburg Tyskland
28 Helmer Meincke 27 Niels Schierwing 126 13 8 59 0 0 0 6 2 21 9 10 207 9 4 Amsterdam Nederland
29 Helmer Meincke 34 Christopher Boysen 6 0 0 6 0 Flensburg Danmark
30 Helmer Meincke 41 Christen Svenssøn Lind 10 0 0 40 0 0 5 0 0 10 0 0 65 0 Amsterdam Nederland [løpenr 40 utelatt]
31 Helmer Meincke 48 Paul Greve 10 0 0 18 0 0 28 0 Amsterdam Nederland
32 Helmer Meincke 61 Ole Smith 4 0 0 4 0 Hamburg Tyskland
5 Trondheim 1755 "Herforuden er og i dette aar udført (…) 33 Helmer Meincke 5 Ole Smith 24 12 0 24 9 6 5 1 2 5 17 8 60 0 Hamburg Tyskland
34 Helmer Meincke 8 Paul Greve 73 1 10 1/16 73 1 10 1/16 Amsterdam Nederland
35 Helmer Meincke 13 Christen Svenssøn Lind 68 15 0 68 15 0 Amsterdam Nederland
36 Helmer Meincke 22 Niels Schierwing 92 12 11 3 19 8 96 12 3 Hamburg Tyskland
37 Helmer Meincke 33 Marcus Pettersen 10 0 0 10 0 Flensburg Danmark
38 Helmer Meincke 35 Henrik Wulf 70 0 0 70 0 Amsterdam Nederland
39 Helmer Meincke 36 Christopher Boysen 10 0 0 10 0 Flensburg Danmark
40 Helmer Meincke 37 Hans Henrik Wulf 20 0 0 20 0 Flensburg Danmark
41 Helmer Meincke 39 Jens Thormøe 1 10 2 1 10 2 Odense Danmark
42 Helmer Meincke 42 Jan Cornelisen 70 0 0 9 11 8 4 8 8 84 0 Amsterdam Nederland
43 Helmer Meincke 45 Pieter Broders 30 0 0 20 0 0 50 0 Amsterdam Nederland
44 Helmer Meincke 49 Ole Larsen 20 0 0 12 0 0 8 0 0 40 0 Amsterdam Nederland
45 Helmer Meincke 52 Jacob Brun 10 0 0 10 0 Flensburg Danmark
46 Helmer Meincke 57 Paul Greve 10 10 0 30 0 0 1 10 4 42 4 Amsterdam Nederland
6 Trondheim 1756 "Herforuden er og i dette aar bliven (…) 47 Helmer Meincke 1 Giert Hoe 23 9 0 8 4 11 8 6 5 40 0 Amsterdam Nederland
48 Helmer Meincke 8 Christen Svenssøn Lind 50 0 0 50 0 Amsterdam Nederland
49 Helmer Meincke 12 Paul Greve 135 13 11/16 7 18 7 4 1 4 147 12 11 11/16 Amsterdam Nederland
50 Helmer Meincke 17 Job Thode 4 0 0 4 0 Hamburg Tyskland
51 Helmer Meincke 29 Jan Cornelisen 20 0 0 72 0 0 92 0 Amsterdam Nederland
52 Helmer Meincke 32 Carsten Petersen 10 0 0 10 0 Flensburg Danmark
53 Helmer Meincke 33 Christen Svenssøn Lind 8 0 0 45 0 0 5 0 0 58 0 Amsterdam Nederland
54 Helmer Meincke 42 Paul Greve 50 0 0 22 0 0 72 0 Amsterdam Nederland
55 Helmer Meincke 52 Giert Hoe 21 10 0 20 0 0 1 10 4 43 4 Amsterdam Nederland
7 Trondheim 1757 "Herforuden er og i dette aar bleven (…) 56 Helmer Meincke 1 Christopher Andersen Holger 69 3 6 0 16 10 70 0 Amsterdam Nederland
57 Helmer Meincke 9 Christen Svenssøn Lind 27 15 14 7 5 6 28 18 12 64 0 Amsterdam Nederland
58 Helmer Meincke 15 Diderich Brun 212 6 4 1 15 12 5 15 12 219 17 12 Amsterdam Nederland
59 Helmer Meincke 21 Henrik Due 15 1 6 15 1 6 Bergen Norge
60 Helmer Meincke 25 Giert Hoe 11 0 0 20 0 0 31 0 Amsterdam Nederland
61 Helmer Meincke 29 Cornelis Willems 7 0 0 60 0 0 67 0 Amsterdam Nederland
62 Helmer Meincke 32 Knud Thode 30 0 0 20 0 0 50 0 Amsterdam Nederland
63 Helmer Meincke 36 Asbjørn Bæhr 50 0 0 50 0 Amsterdam Nederland
64 Helmer Meincke 43 Paul Greve 15 0 0 20 0 0 12 10 0 47 10 0 Amsterdam Nederland
8 Trondheim 1758 "Herforuden er og i dette aar bleven (…) 65 Helmer Meincke 2 Christen Svenssøn Lind 60 0 0 60 0 Amsterdam Nederland
66 Helmer Meincke 8 Diderich Brun 68 10 0 36 12 8 6 5 8 111 8 0 Amsterdam Nederland
67 Helmer Meincke 14 Giert Hoe 320 0 0 18 0 0 338 0 Amsterdam Nederland
68 Helmer Meincke 21 Hans Tisløf 90 0 0 28 0 0 20 0 0 138 0 Amsterdam Nederland
69 Helmer Meincke 29 Christopher Boysen 20 0 0 20 0 Flensburg Danmark [løpenr 28 utelatt]
70 Helmer Meincke 31 Christen Svenssøn Lind 34 10 0 34 10 0 Amsterdam Nederland
71 Helmer Meincke 36 Giert Hoe 40 0 0 36 0 0 76 0 Amsterdam Nederland [løpenr 36B]
9 Trondheim 1759 "Herforuden er og i dette aar Toldfri(…) 72 Helmer Meincke 2 Christen Svenssøn Lind 74 3 14 74 3 14 Amsterdam Nederland
73 Helmer Meincke 11 Giert Hoe 318 0 0 30 1 14 348 1 14 Amsterdam Nederland
74 Helmer Meincke 15 Paul Greve 37 0 0 51 18 2 15 10 0 15 16 0 120 4 2 Amsterdam Nederland
10 Trondheim 1791 75 Helmer Meincke 5 Peter And. Ovide 231 13 2 33 18 10 265 11 12 Amsterdam Nederland

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.