Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Skipper: Jens Rosholt

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 050 Selbu, tollfri 060 Kvikne, tollfri Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1751 "Desuden er og udført kaaber i nyt ar(…) 1 Borgermester Hans Hagerup 6 Jens Rosholt 14 18 13 1/2 0 1 2 1/2 15 0 Hamburg Tyskland
2 Peder Abel 7 Jens Rosholt 3 0 0 3 0 Hamburg Tyskland
3 Helmer Meincke 8 Jens Rosholt 4 0 0 4 0 Hamburg Tyskland
4 Rådmann Frantz Hammer 9 Jens Rosholt 6 0 0 6 0 Hamburg Tyskland
5 Elisabeth Volquartz 10 Jens Rosholt 3 1 0 3 1 0 Hamburg Tyskland
6 Carsten Schiødt 11 Jens Rosholt 122 1 5/16 3 0 1 38/40 17 11 10 1/2 142 12 12 61/80 Hamburg Tyskland
2 Trondheim 1752 "Herforuden er og vide No 22 udført k(…) 7 Rådmann Frantz Hammer 14 Jens Rosholt 5 0 0 5 0 Hamburg Tyskland

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.