Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Eksportør: Borgermester Hans Hagerup

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 030 Løkken, tollfri 060 Kvikne, tollfri Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1751 "Desuden er og udført kaaber i nyt ar(…) 1 Borgermester Hans Hagerup 6 Jens Rosholt 14 18 13 1/2 0 1 2 1/2 15 0 Hamburg Tyskland
2 Borgermester Hans Hagerup 26 Christen Svenssøn Lind 20 0 15 1 7 15 1/2 21 8 14 1/2 Amsterdam Nederland
3 Borgermester Hans Hagerup 38 Henry Gilliath 2 0 0 2 0 Dublin Irland Plattkobber
4 Borgermester Hans Hagerup 40 Jacob Harboe 0 15 7 11 4 9 12 0 Amsterdam Nederland
5 Borgermester Hans Hagerup 51 Christen Svenssøn Lind 9 0 0 9 0 Amsterdam Nederland
6 Borgermester Hans Hagerup 61 Peder Schiødt 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
7 Borgermester Hans Hagerup 65 Skipper Hans Ulrik Stork 5 11 2 5 11 2 Amsterdam Nederland
2 Trondheim 1752 "Herforuden er og vide No 22 udført k(…) 8 Borgermester Hans Hagerup 9 Christen Svenssøn Lind 21 5 1 17 4 3 1/2 38 9 4 1/2 Amsterdam Nederland
9 Borgermester Hans Hagerup 30 Peder Abel 7 1 5 7 1 5 Amsterdam Nederland
10 Borgermester Hans Hagerup 46 Christen Svenssøn Lind 12 3 5 12 3 5 Amsterdam Nederland
11 Borgermester Hans Hagerup 56 Peder Schiødt 1 0 11 0 15 3 6 16 0 8 11 14 Amsterdam Nederland

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.