Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Skipper: Skipper Hans Ulrik Stork

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 030 Løkken, tollfri 050 Selbu, tollfri 060 Kvikne, tollfri 070 Frederiks gave, tollfri Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1751 "Desuden er og udført kaaber i nyt ar(…) 1 Otto Beyer 63 Skipper Hans Ulrik Stork 59 3 13 1/2 59 3 13 1/2 Amsterdam Nederland
2 Rådmann Hans Hornemann 64 Skipper Hans Ulrik Stork 25 0 0 25 0 Amsterdam Nederland
3 Borgermester Hans Hagerup 65 Skipper Hans Ulrik Stork 5 11 2 5 11 2 Amsterdam Nederland
4 Helmer Meincke 66 Skipper Hans Ulrik Stork 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
5 Thomas Møllman 67 Skipper Hans Ulrik Stork 2 0 0 2 0 Amsterdam Nederland
6 Henrik Lysholm 68 Skipper Hans Ulrik Stork 3 5 9 2 5 6 5 10 15 Amsterdam Nederland
7 Henrik Dreyer 69 Skipper Hans Ulrik Stork 1 10 8 1 10 8 Amsterdam Nederland
2 Trondheim 1752 "Herforuden er og vide No 22 udført k(…) 8 Skipper Hans Ulrick Storck 34 Skipper Hans Ulrik Stork 1 0 0 1 0 Frankrike Frankrike
3 Trondheim 1753 "Herforunden er og udført: vide no 25(…) 9 Otto Beyer 65 Skipper Hans Ulrik Stork 125 15 0 22 0 0 2 15 2 150 10 2 Amsterdam Nederland
10 Andreas Cramer 66 Skipper Hans Ulrik Stork 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
4 Trondheim 1756 "Herforuden er og i dette aar bliven (…) 11 Skipper Hans Ulrick Storck 24 Skipper Hans Ulrik Stork 1 0 0 1 0 Lisboa Portugal [løpenr 23 utelatt]
5 Trondheim 1771 12 Carsten Carst. Feldsted 45 Skipper Hans Ulrik Stork 31 0 0 31 0 Amsterdam Nederland
13 Otto Beyer 46 Skipper Hans Ulrik Stork 72 0 15 19 13 1 4/5 4 8 14 9/20 8 0 0 104 2 15 1/4 Amsterdam Nederland
14 Rådmann Friedlieb 47 Skipper Hans Ulrik Stork 51 0 0 5 0 0 56 0 Amsterdam Nederland
15 Hans Jepsen 48 Skipper Hans Ulrik Stork 30 12 9 30 12 9 Amsterdam Nederland
16 Agent Broder Lysholm 49 Skipper Hans Ulrik Stork 75 9 2 3/4 26 7 15 47 2 14 1/4 9 0 0 158 0 Amsterdam Nederland
17 Lorentz Wulf 50 Skipper Hans Ulrik Stork 6 0 0 2 0 0 9 0 0 3 0 0 20 0 Amsterdam Nederland
6 Trondheim 1772 18 Rådmann Friedlieb 60 Skipper Hans Ulrik Stork 59 1 11 1/2 2 14 0 10 1 5 23 16 7 95 13 7 1/2 Amsterdam Nederland
19 Otto Beyer 61 Skipper Hans Ulrik Stork 84 10 0 7 19 9 1/2 13 0 0 105 9 9 1/2 Amsterdam Nederland
20 Hans Jepsen 62 Skipper Hans Ulrik Stork 14 7 14 14 7 14 Amsterdam Nederland
21 Agentinne Lysholms & Co 63 Skipper Hans Ulrik Stork 95 10 0 7 6 9 1/4 2 3 6 3/4 105 0 Amsterdam Nederland
22 Justisråd Henrik Hornemann & Thøning 64 Skipper Hans Ulrik Stork 15 10 0 15 10 0 Amsterdam Nederland
23 Lorentz Wulf 65 Skipper Hans Ulrik Stork 11 10 0 11 10 0 Amsterdam Nederland
24 Niese & Thomsen 66 Skipper Hans Ulrik Stork 14 0 0 5 1 9 5 5 14 24 7 7 Amsterdam Nederland
25 Kammerherre Gerrit Hornemann 67 Skipper Hans Ulrik Stork 2 10 0 2 10 0 Amsterdam Nederland

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.