Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Destinasjon (nåtidens land): Portugal

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1756 "Herforuden er og i dette aar bliven (…) 1 Skipper Hans Ulrick Storck 24 Skipper Hans Ulrik Stork 1 0 0 1 0 Lisboa Portugal [løpenr 23 utelatt]

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.