Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Skipper: Jacob Brun

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 050 Selbu, tollfri Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1755 "Herforuden er og i dette aar udført (…) 1 Otto Beyer 50 Jacob Brun 3 0 0 3 0 Fredericia Danmark
2 Rådmann Hans Hornemann 51 Jacob Brun 4 0 0 4 0 Fredericia Danmark
3 Helmer Meincke 52 Jacob Brun 10 0 0 10 0 Flensburg Danmark

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.