Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Destinasjon (transkribert): Fredericia

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 050 Selbu, tollfri Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1754 1 Rådmann Hans Hornemann 32 Christopher Boysen 4 0 0 4 0 Fredericia Danmark
2 Trondheim 1755 "Herforuden er og i dette aar udført (…) 2 Otto Beyer 50 Jacob Brun 3 0 0 3 0 Fredericia Danmark
3 Rådmann Hans Hornemann 51 Jacob Brun 4 0 0 4 0 Fredericia Danmark

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.