Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Skipper: Carsten Petersen

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1752 "Herforuden er og vide No 22 udført k(…) 1 Bergamtet 39 Carsten Petersen 222 5 0 222 5 0 Flensburg Danmark Tiendekobber
2 Trondheim 1756 "Herforuden er og i dette aar bliven (…) 2 Helmer Meincke 32 Carsten Petersen 10 0 0 10 0 Flensburg Danmark

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.