Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Skipper: Peter And. Ovide

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 030 Løkken, tollfri 040 Selbu, fortollet 050 Selbu, tollfri 060 Kvikne, tollfri 070 Frederiks gave, tollfri Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1785 1 Agentinne Lysholms & Co 1 Peter And. Ovide 298 16 1 13/16 22 18 14 3/16 58 5 0 380 0 Amsterdam Nederland
2 Trondheim 1788 2 Generalauditør Friderik Collin 8 Peter And. Ovide 3 15 0 3 15 0 Bordeaux Frankrike
3 Christian Jelstrup 8 Peter And. Ovide 1 13 9 1 13 9 Bordeaux Frankrike
4 Ole Due 8 Peter And. Ovide 2 3 0 2 3 0 Bordeaux Frankrike
5 J. Thøning 8 Peter And. Ovide 5 10 14 5 10 14 Bordeaux Frankrike
6 Generalkrigskomissær Klingenberg 18 Peter And. Ovide 24 0 0 24 0 Amsterdam Nederland
7 Herman Höe 18 Peter And. Ovide 20 0 0 1 18 5 9 1 8 11 0 3 42 0 Amsterdam Nederland
8 Agentinne Lysholms & Co 18 Peter And. Ovide 160 17 6 68 0 0 83 0 0 30 0 0 34 10 9 376 7 15 Amsterdam Nederland
3 Trondheim 1789 9 Christian Oeding 6 Peter And. Ovide 20 0 0 20 0 Amsterdam Nederland
10 Hans Wingaard Finne 6 Peter And. Ovide 16 0 0 16 0 Amsterdam Nederland
11 Hans Jepsen 6 Peter And. Ovide 40 0 0 40 0 Amsterdam Nederland
12 Agentinne Lysholms & Co 6 Peter And. Ovide 110 10 0 14 0 0 124 10 0 Amsterdam Nederland
13 Henrik Meincke Peter And. Ovide 194 4 9 3/6 10 8 5 19/16 3 16 11 1/4 1 10 6 210 15/16 Amsterdam Nederland
14 Nicolai Smidt 6 Peter And. Ovide 20 0 0 20 0 Amsterdam Nederland
15 Henrik Meincke 11 Peter And. Ovide 3 0 0 3 0 Bordeaux Frankrike
16 Ole Due 11 Peter And. Ovide 2 19 0 2 19 0 Bordeaux Frankrike
17 Justisråd Friedlieb & Co 23 Peter And. Ovide 42 0 0 42 0 København Danmark
18 Paul Bahnsen 23 Peter And. Ovide 2 0 0 1 0 0 3 0 København Danmark
19 Agentinne Lysholms & Co 23 Peter And. Ovide 79 0 0 3 0 0 82 0 København Danmark
4 Trondheim 1790 20 Christian Oeding 4 Peter And. Ovide 23 0 0 23 0 Amsterdam Nederland
21 Henrik Meincke 4 Peter And. Ovide 236 16 8 8 0 0 12 18 8 257 15 0 Amsterdam Nederland
22 Peter Smith 17 Peter And. Ovide 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
23 Nicolai Smidt 17 Peter And. Ovide 20 0 0 20 0 Amsterdam Nederland
24 Herman Höe 17 Peter And. Ovide 74 3 3 4/9 74 3 3 4/9 Amsterdam Nederland
25 Henrik Meincke 17 Peter And. Ovide 0 10 0 126 19 1 3/4 54 7 1 1 17 10 25 4 3 208 17 15 3/4 Amsterdam Nederland
26 Agentinne Lysholms & Co 17 Peter And. Ovide 100 0 0 100 0 Amsterdam Nederland
5 Trondheim 1791 27 Claus Schmidt 5 Peter And. Ovide 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
28 Christian Oeding 5 Peter And. Ovide 20 0 0 20 0 Amsterdam Nederland
29 Christian And. Lorck 5 Peter And. Ovide 30 0 0 3 16 2 33 16 2 Amsterdam Nederland
30 Helmer Meincke 5 Peter And. Ovide 231 13 2 33 18 10 265 11 12 Amsterdam Nederland
31 Claus Schmidt 15 Peter And. Ovide 14 12 3 14 12 3 Amsterdam Nederland
32 Hans Jepsen 15 Peter And. Ovide 20 0 0 20 0 Amsterdam Nederland
33 H. Wensell 15 Peter And. Ovide 30 0 0 30 0 Amsterdam Nederland
34 Christian And. Lorck 15 Peter And. Ovide 40 0 0 40 0 Amsterdam Nederland
35 H. Meincke 15 Peter And. Ovide 27 3 11 90 0 0 18 16 15 1/2 14 19 5 1/2 151 0 Amsterdam Nederland
36 Justisråd Friedlieb & Co 15 Peter And. Ovide 25 0 0 25 0 Amsterdam Nederland
37 Hans Wingaard Finne 15 Peter And. Ovide 20 0 0 20 0 Amsterdam Nederland
38 C. Wensell 15 Peter And. Ovide 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
6 Trondheim 1792 39 Christian And. Lorck 1 Peter And. Ovide 24 0 0 24 0 Amsterdam Nederland
40 M. Jensen 1 Peter And. Ovide 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
41 Christian Oeding 1 Peter And. Ovide 25 0 0 25 0 Amsterdam Nederland
42 Hans Jens. Sommer 1 Peter And. Ovide 20 0 0 20 0 Amsterdam Nederland
43 Viseborgermester Knudtzon & Braack 1 Peter And. Ovide 104 0 0 52 0 0 156 0 Amsterdam Nederland
44 H. Meincke 1 Peter And. Ovide 105 0 0 40 0 0 145 0 Amsterdam Nederland
45 H. Meincke 10 Peter And. Ovide 25 0 0 25 0 Amsterdam Nederland
46 Justisråd Friedlieb & Co 10 Peter And. Ovide 5 5 0 5 5 0 Amsterdam Nederland
7 Trondheim 1793 47 C. S. Due 1 Peter And. Ovide 20 0 0 20 0 Amsterdam Nederland
48 Nils Fr. Bing 1 Peter And. Ovide 8 0 0 8 0 Amsterdam Nederland
49 Christian And. Lorck 1 Peter And. Ovide 40 0 0 40 0 Amsterdam Nederland
50 H. Meincke 1 Peter And. Ovide 179 18 9 20 0 0 51 1 7 19 0 0 270 0 Amsterdam Nederland
51 Peter Smith 1 Peter And. Ovide 21 17 10 1/2 21 17 10 1/2 Amsterdam Nederland
52 Andreas Caspar Hammer 17 Peter And. Ovide 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
53 Justisråd Friedlieb & Co 17 Peter And. Ovide 0 3 6 1/2 3 8 7 3 0 12 1/2 12 2 6 21 13 12 40 8 12 Amsterdam Nederland
54 Madame Wulff 17 Peter And. Ovide 8 9 13 1 10 3 10 0 Amsterdam Nederland
55 Je. Lysholm 17 Peter And. Ovide 2 10 0 2 10 0 Amsterdam Nederland
56 Claus Schmidt 17 Peter And. Ovide 1 0 0 6 0 0 7 0 Amsterdam Nederland
57 Hans Jens. Sommer 17 Peter And. Ovide 2 3 8 2 3 8 Amsterdam Nederland
58 H. Meincke 17 Peter And. Ovide 84 8 10 69 12 12 12 11 14 10 11 12 177 5 0 Amsterdam Nederland

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.