Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Eksportør: Jonas Wohl

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 030 Løkken, tollfri Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1755 "Herforuden er og i dette aar udført (…) 1 Jonas Wohl 61 Paul Greve 4 17 2 3/8 2 10 0 7 7 2 3/8 Amsterdam Nederland
2 Trondheim 1756 "Herforuden er og i dette aar bliven (…) 2 Jonas Wohl 56 Giert Hoe 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
3 Trondheim 1758 "Herforuden er og i dette aar bleven (…) 3 Jonas Wohl 36 Christen Svenssøn Lind 3 0 0 3 0 Amsterdam Nederland [Løpenr 36A]
4 Trondheim 1760 "Herforuden er og i dette aar Toldfri(…) 4 Jonas Wohl 9 Paul Greve 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
5 Trondheim 1766 5 Jonas Wohl 40 Mathias Buckholt 4 15 13 4 15 13 Amsterdam Nederland

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.