Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Eksportør: Andreas Chr. Friedlieb

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 030 Løkken, tollfri 050 Selbu, tollfri 060 Kvikne, tollfri Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1751 "Desuden er og udført kaaber i nyt ar(…) 1 Andreas Chr. Friedlieb 17 Paul Greve 7 3 10 7 3 10 Amsterdam Nederland
2 Trondheim 1752 "Herforuden er og vide No 22 udført k(…) 2 Andreas Chr. Friedlieb 64 Hans Strøm 0 15 0 15 0 Bordeaux Frankrike
3 Trondheim 1753 "Herforunden er og udført: vide no 25(…) 3 Andreas Chr. Friedlieb 15 Christen Svenssøn Lind 3 0 0 3 0 Amsterdam Nederland
4 Andreas Chr. Friedlieb 38 Hans Henrik Wulf 2 0 0 2 0 Flensburg Danmark
4 Trondheim 1756 "Herforuden er og i dette aar bliven (…) 5 Andreas Chr. Friedlieb 2 Giert Hoe 114 16 0 4 0 0 7 3 8 125 19 8 Amsterdam Nederland
6 Andreas Chr. Friedlieb 31 Siger Siebolts 3 0 8 6 1 0 9 1 8 Amsterdam Nederland
5 Trondheim 1757 "Herforuden er og i dette aar bleven (…) 7 Andreas Chr. Friedlieb 3 Asbjørn Bæhr 4 0 0 4 0 Hamburg Tyskland
8 Andreas Chr. Friedlieb 5 Christian Jørgensen 213 12 6 27 7 6 240 19 12 Amsterdam Nederland
6 Trondheim 1759 "Herforuden er og i dette aar Toldfri(…) 9 Andreas Chr. Friedlieb 26 Eyte Pieters 15 13 6 19/37 6 0 0 2 11 10 6 18 12 31 3 12 19/37 Amsterdam Nederland
7 Trondheim 1760 "Herforuden er og i dette aar Toldfri(…) 10 Andreas Chr. Friedlieb 13 Giert Hoe 325 16 7/144 4 0 0 12 4 7 1/5 25 13 8 367 13 15 179/720 Amsterdam Nederland
11 Andreas Chr. Friedlieb 24 Christopher Holgers 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
8 Trondheim 1761 "Herforuden er og i dette Aar Toldfri(…) 12 Andreas Chr. Friedlieb 23 Philip Gram 216 1 14 1/4 4 1 14 6 12 15 7/12 26 7 14 253 4 9 5/6 Amsterdam Nederland
9 Trondheim 1762 "Herforuden er og i dette Aar Toldfri(…) 13 Andreas Chr. Friedlieb 19 Christoph. Holgersen 295 10 8 1/2 6 0 0 6 2 14 1/4 20 13 15 328 7 5 3/4 Amsterdam Nederland
10 Trondheim 1763 "Endelig er og i dette Aar Toldfrie b(…) 14 Andreas Chr. Friedlieb 14 Gerhard Hoe 33 9 10 1/4 28 12 0 24 9 10 1/2 86 11 4 3/4 Amsterdam Nederland
15 Andreas Chr. Friedlieb 26 Jacob Bouberg 24 1 7 1/2 70 0 0 94 1 7 1/2 Hamburg Tyskland
11 Trondheim 1764 16 Andreas Chr. Friedlieb 11 Giert Hoe 69 10 13 3/4 6 2 2/15 8 0 14 83 13 11 53/60 Amsterdam Nederland
17 Andreas Chr. Friedlieb 25 Hans Hollænder 18 6 8 18 6 8 København Danmark
18 Andreas Chr. Friedlieb 41 Willatz Bing Ursin 260 15 6 5/18 52 0 0 26 0 0 338 15 6 5/18 Amsterdam Nederland
19 Andreas Chr. Friedlieb Ole Rasmussen 58 13 3 58 13 3 København Danmark
20 Andreas Chr. Friedlieb 43 Peder Hacksen 1 10 9 2 0 0 16 0 0 19 10 9 København Danmark

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.