Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskipingsliste

Sted: Trondheim
År: 1773

Kilder: Fotografert

Notat:

Utskipingene

Last ned som regneark med verdier avrundet til hele pund.

Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 030 Løkken, tollfri 050 Selbu, tollfri 060 Kvikne, tollfri 070 Frederiks gave, tollfri Nåtidens sum** Destinasjon Nåtidens land Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Hans Peterss. Dick 1 Ulrik Wingaard 3 0 0 3 0 Amsterdam Nederland
2 Peder & Martinus Hørlock 2 Ulrik Wingaard 2 0 0 2 0 Amsterdam Nederland
3 Busch & Ulricksen 3 Ulrik Wingaard 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
4 Otto Beyer 4 Willatz Bing Ursin 3 7 8 3 7 8 Bordeaux Frankrike
5 Etatsråd Gerrit Hornemann 5 Willatz Bing Ursin 0 7 8 7 8 Bordeaux Frankrike
6 Madame Friedlieb & Søn 6 Willatz Bing Ursin 18 1 10 14 0 0 32 1 10 Bordeaux Frankrike
7 Henrik Meincke 7 Willatz Bing Ursin 4 18 7 4 18 7 Bordeaux Frankrike
8 Mathias Friis 8 Willatz Bing Ursin 5 0 0 5 0 Bordeaux Frankrike
9 Hans Jepsen 9 Anthoni Kathenkamp 33 0 0 33 0 Hamburg Tyskland
10 Agentinne Lysholms & Co 10 Anthoni Kathenkamp 20 14 10 3/4 25 0 0 9 5 5 1/4 10 0 0 65 0 Hamburg Tyskland
11 Madame Friedlieb & Søn 11 Anthoni Kathenkamp 70 0 0 70 0 Hamburg Tyskland
12 Peter Falck 12 Johan Cornelius Tollefsen 45 0 0 45 0 Amsterdam Nederland
13 Peter & Nicol. Schmit 13 Johan Cornelius Tollefsen 15 0 0 15 0 Amsterdam Nederland
14 Madame Friedlieb & Søn 14 Johan Cornelius Tollefsen 50 0 0 50 0 Amsterdam Nederland
15 Mathias Friis 15 Johan Cornelius Tollefsen 78 3 12 1 16 4 80 0 Amsterdam Nederland
16 Bernt Meincke 16 Johan Cornelius Tollefsen 15 0 0 15 0 Amsterdam Nederland
17 Hans Jepsen 17 Willatz Bing Ursin 0 9 6 9 6 Bordeaux Frankrike
18 Generalauditør Klingenberg 18 Willatz Bing Ursin 1 0 0 1 0 Bordeaux Frankrike
19 Ernst Lor. Wensell 19 Diderich Brun 2 5 13 2 5 13 Danzig Polen
20 Hans Jepsen Diderich Brun 4 19 8 4 19 8 Danzig Polen
21 Ole Due 20 Diderich Brun 1 10 0 1 10 0 Danzig Polen
22 Henrik Meincke 21 Diderich Brun 7 0 0 7 0 Danzig Polen
23 Peter Falck 22 Hans Strand 1 0 0 1 0 Bergen Norge
24 Hans Jepsen 23 Christen Svenssøn Lind 50 0 0 50 0 Amsterdam Nederland
25 Madame Friedlieb & Søn 24 Christen Svenssøn Lind 30 0 0 30 0 Amsterdam Nederland
26 Otto Beyer 25 Christen Svenssøn Lind 142 0 0 142 0 Amsterdam Nederland
27 Busch & Ulricksen 26 Christen Svenssøn Lind 2 0 0 8 4 0 10 4 0 Amsterdam Nederland
28 Claus Oldenborg 27 Christen Svenssøn Lind 20 13 3 20 13 3 Amsterdam Nederland
29 Ernst Lor. Wensell 28 Christen Svenssøn Lind 1 10 0 1 10 0 Amsterdam Nederland
30 Kanselliråd Eric Must 29 Christen Svenssøn Lind 43 2 7 3/4 4 6 9 1/4 10 10 15 58 0 Amsterdam Nederland
31 Henrik Meincke 30 Christen Svenssøn Lind 26 19 8 5 10 9 3/4 8 10 14 3/4 8 18 15 1/2 50 0 Amsterdam Nederland
32 Lorentz Wulf 31 Christen Svenssøn Lind 34 0 0 4 0 0 2 0 0 40 0 Amsterdam Nederland
33 Hans Jepsen 32 Hans Giever 52 0 0 52 0 Hamburg Tyskland
34 Agentinne Lysholms & Co 33 Mathias Buckholt 19 19 10 1/2 19 19 7 1/2 50 14 6 26 15 2 19 11 6 137 0 Amsterdam Nederland
35 Otto Beyer 34 Mathias Buckholt 110 5 13 39 13 12 15 14 1/4 165 13 9 1/4 Amsterdam Nederland
36 Henrik Meincke 35 Mathias Buckholt 91 0 2 91 2 Amsterdam Nederland
37 Agentinne Lysholms & Co 36 Paul Greve 392 12 0 392 12 0 Amsterdam Nederland
38 Henrik Meincke 37 Paul Greve 146 6 12 7 2 9 27 0 0 180 9 5 Amsterdam Nederland
39 Hans Jepsen 38 Paul Greve 103 14 4 103 14 4 Amsterdam Nederland
40 Ole Due 39 Paul Greve 37 9 0 37 9 0 Amsterdam Nederland
41 Thomas & Chr. Jelstrup 40 Henrik Due 0 3 12 1/2 3 12 1/2 Bergen Norge
42 Andreas Caspar Hammer 41 Giert Hoe 12 1 10 12 1 10 Amsterdam Nederland
43 Henrik Meincke 42 Giert Hoe 6 0 0 10 0 0 15 8 0 31 8 0 Amsterdam Nederland
44 Madame Friedlieb & Søn 43 Giert Hoe 198 1 10 1/2 10 12 6 14 5 12 1/2 85 2 1 308 1 14 Amsterdam Nederland
45 Agentinne Lysholms & Co 44 Giert Hoe 224 17 4 1/4 40 0 0 7 2 11 3/4 272 0 Amsterdam Nederland
46 Hans Jepsen 45 Pet. Bast. Hausvoigt 2 0 0 10 0 0 12 0 Flensburg Danmark
47 Ernst Lor. Wensell 46 Jon And. Wefsen 2 14 6 1/2 2 14 6 1/2 Bergen Norge
48 Carl Falk Jon And. Wefsen 3 0 0 3 0 Bergen Norge
49 Madame Friedlieb & Søn 47 Joseph Draenoes 1 0 3 1/4 1 3 1/4 Frankrike Frankrike
50 Agentinne Lysholms & Co 48 Nicol. Jørgens Joh. 50 0 0 50 0 København Danmark
51 Peder Martinus Hørlock 49 Danel Moor 4 15 2 4 15 2 Irland Irland
52 Ole Due 50 Bastian Hausvoigt 2 0 0 2 0 Flensburg Danmark
53 Hans Jepsen Bastian Hausvoigt 24 0 0 24 0 Flensburg Danmark
54 Otto Beyer 51 Mathias Buckholt 55 14 0 13 0 0 84 0 0 10 0 0 162 14 0 Amsterdam Nederland
55 Agentinne Lysholms & Co 52 Mathias Buckholt 82 10 0 50 0 0 57 10 0 190 0 Amsterdam Nederland
56 Henrik Meincke 53 Mathias Buckholt 15 0 0 20 0 0 35 0 Amsterdam Nederland
57 Claus Oldenborg 54 Humphry Beck 27 9 9 12 10 7 40 0 Amsterdam Nederland
58 Mogens Tronwig 55 Humphry Beck 11 6 8 11 6 8 Amsterdam Nederland
59 Agentinne Lysholms & Co 56 Humphry Beck 100 0 0 100 0 Amsterdam Nederland
60 Madame Friedlieb & Søn 57 Humphry Beck 82 14 15 1/2 8 6 3 1/2 6 16 5 5 5 14 6 16 10 110 0 Amsterdam Nederland
61 Busch & Ulricksen 58 Humphry Beck 20 0 8 8 1 2 28 1 10 Amsterdam Nederland
62 Johan Henrik Mathiesen jr. 59 Johan Knudt 40 0 0 40 0 La Rochelle Frankrike
63 Madame Friedlieb & Søn 60 Anthoni Kathenkamp 26 0 4 26 4 Hamburg Tyskland
64 Mathias Friis 61 Anthoni Kathenkamp 20 0 0 8 0 0 11 0 0 39 0 Hamburg Tyskland
65 Henrik Meincke 62 Anthoni Kathenkamp 48 3 10 1/2 52 10 0 15 6 5 1/2 116 0 Hamburg Tyskland
66 Agentinne Lysholms & Co 63 Anthoni Kathenkamp 45 0 0 45 0 Hamburg Tyskland
67 Lorentz Wulf 64 Anthoni Kathenkamp 2 10 0 2 10 0 Hamburg Tyskland
68 Madame Friedlieb & Søn 65 Hartwig Sundberg 169 13 9 8 10 7 34 15 12 212 19 12 Amsterdam Nederland
69 Madame Friedlieb & Søn 66 Hans Giever 315 10 3 3 0 8 15 17 10 334 8 5 Amsterdam Nederland
70 Hans Jepsen 67 Hans Giever 36 3 11 36 3 11 Amsterdam Nederland
71 Otto Beyer 68 Hans Giever 19 0 0 28 0 0 4 0 0 51 0 Amsterdam Nederland
72 Agent Lars Pedersøn Lassen 69 Hans Giever 7 12 13 7 12 13 Amsterdam Nederland
73 Lorentz Wulf 70 Hans Giever 15 0 0 2 0 0 3 0 0 20 0 Amsterdam Nederland
74 Agentinne Lysholms & Co 71 Hans Giever 30 0 0 30 0 Amsterdam Nederland
75 Busch & Ulricksen 72 Hans Giever 14 10 0 12 6 0 10 0 0 36 16 0 Amsterdam Nederland
76 Agentinne Lysholms & Co 73 Hans Henrik Hansen 30 0 0 30 0 København Danmark
77 Ernst Lor. Wensell 74 Stephan Frideric Thode 2 6 0 2 6 0 Amsterdam Nederland
78 Madame Friedlieb & Søn 75 Stephan Frideric Thode 12 0 0 4 0 0 6 16 2 22 16 2 Amsterdam Nederland
79 Agentinne Lysholms & Co 76 Stephan Frideric Thode 73 2 7 5 4 1/2 11 13 2 1/2 89 19 10 Amsterdam Nederland
80 Justisråd Henrik Hornemann & Thøning 77 Stephan Frideric Thode 80 0 0 80 0 Amsterdam Nederland
Transkribert sum* 3493 4 13 232 8 3 1/2 479 14 14 1/2 176 10 0 255 7 4 1/2
Nåtidens sum** 3493 4 13 232 7 13 1/2 479 14 15 1/2 176 10 0 255 7 4 1/2 4637 4 14 1/2

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Nåtidens sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.