Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Skipper: Hartwig Sundberg

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 030 Løkken, tollfri 050 Selbu, tollfri 060 Kvikne, tollfri 070 Frederiks gave, tollfri Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1773 1 Madame Friedlieb & Søn 65 Hartwig Sundberg 169 13 9 8 10 7 34 15 12 212 19 12 Amsterdam Nederland
2 Trondheim 1774 2 Madame Friedlieb & Søn 29 Hartwig Sundberg 447 18 15 3/8 4 6 15 1/2 10 0 0 6 12 6 7/8 17 2 1 486 6 3/4 Amsterdam Nederland
3 Trondheim 1775 3 Thomas & Chr. Jelstrup 59 Hartwig Sundberg 5 6 10 5 6 10 Hamburg Tyskland
4 Trondheim 1776 4 Kongelig tiendekobber 49 Hartwig Sundberg 371 0 8 371 8 Hamburg Tyskland "ved mig" hetter det, altså tollskriv(…)
5 Madame Friedlieb & Søn 50 Hartwig Sundberg 20 0 0 20 0 Hamburg Tyskland
6 Thomas & Chr. Jelstrup 51 Hartwig Sundberg 8 0 0 8 0 Hamburg Tyskland
5 Trondheim 1777 7 Madame Friedlieb & Søn 5 Hartwig Sundberg 252 5 11 1/2 4 11 2 1/2 5 8 10 62 14 8 325 0 Amsterdam Nederland
8 Madame Friedlieb & Søn 20 Hartwig Sundberg 46 1 1 46 1 1 Amsterdam Nederland
9 Mathias Friis 20 Hartwig Sundberg 2 11 15 2 11 15 Amsterdam Nederland
10 Henrik Meincke 20 Hartwig Sundberg 18 15 0 18 15 0 Amsterdam Nederland
11 Otto Beyer 20 Hartwig Sundberg 12 0 0 12 0 Amsterdam Nederland
12 Lorentz Wulf 20 Hartwig Sundberg 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
13 Herman Höe 20 Hartwig Sundberg 52 0 14 1/2 3 10 0 12 6 11 67 17 9 1/2 Amsterdam Nederland
6 Trondheim 1778 14 Generalauditør Friderik Collin 12 Hartwig Sundberg 5 10 0 5 10 0 Amsterdam Nederland
15 Lorentz Wulf 12 Hartwig Sundberg 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
16 Mathias Friis 12 Hartwig Sundberg 7 12 1 3/4 7 12 1 3/4 Amsterdam Nederland
17 Henrik Meincke 12 Hartwig Sundberg 32 11 14 1/4 41 18 1 3/4 74 10 0 Amsterdam Nederland
18 Agentinne Lysholms & Co 12 Hartwig Sundberg 40 0 0 15 0 0 55 0 Amsterdam Nederland
19 Justisråd Friedlieb & Co 12 Hartwig Sundberg 152 5 0 152 5 0 Amsterdam Nederland
20 Justisråd Friedlieb & Co 21 Hartwig Sundberg 34 14 6 34 14 6 Amsterdam Nederland

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.