Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskipingsliste

Sted: Trondheim
År: 1777

Kilder: Fotografert

Notat:

Utskipingene

Last ned som regneark med verdier avrundet til hele pund.

Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 030 Løkken, tollfri 050 Selbu, tollfri 060 Kvikne, tollfri 070 Frederiks gave, tollfri Nåtidens sum** Destinasjon Nåtidens land Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Madame Friedlieb & Søn 1 Just Jørgen Bye 30 13 13 13 4 12 1/2 3 1 6 1/2 25 0 0 72 0 Amsterdam Nederland
2 Agentinne Lysholms & Co 1 Just Jørgen Bye 36 3 13 1/6 20 4 1 1/6 13 11 9 5/12 1 0 8 1/4 71 0 Amsterdam Nederland
3 Henrik Meincke 1 Just Jørgen Bye 43 0 0 43 0 Amsterdam Nederland
4 Agentinne Lysholms & Co 2 Johan Cornelius Tollefsen 95 0 0 95 0 Amsterdam Nederland
5 Generalauditør Friderik Collin 2 Johan Cornelius Tollefsen 8 0 0 2 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
6 Niese & Thomsen 2 Johan Cornelius Tollefsen 50 0 0 50 0 Amsterdam Nederland
7 Mathias Friis 2 Johan Cornelius Tollefsen 104 18 12 5/8 4 2 12 3/8 109 1 9 Amsterdam Nederland
8 Agentinne Lysholms & Co 3 Paul Greve 347 15 0 347 15 0 Amsterdam Nederland
9 Ole Due 3 Paul Greve 42 16 10 1/2 3 4 12 1/2 46 1 7 Amsterdam Nederland
10 Generalauditør Friderik Collin 3 Paul Greve 30 0 0 30 0 Amsterdam Nederland
11 Otto Beyer 3 Paul Greve 23 8 0 54 12 0 78 0 Amsterdam Nederland
12 Hans Jepsen 3 Paul Greve 44 12 3 1/4 44 12 3 1/4 Amsterdam Nederland
13 Mogens Tronwig 3 Paul Greve 20 0 0 20 0 Amsterdam Nederland
14 Henrik Meincke 3 Paul Greve 102 11 14 17 3 9 1/2 33 0 10 1/4 17 7 13 1/4 19 16 1 190 0 Amsterdam Nederland
15 Henrik Meincke 4 Christen Svenssøn Lind 110 0 0 110 0 Amsterdam Nederland
16 Kanselliråd Eric Must 4 Christen Svenssøn Lind 12 19 15 3/8 17 0 5/8 30 0 Amsterdam Nederland
17 Diderich Brun 4 Christen Svenssøn Lind 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
18 Otto Beyer 4 Christen Svenssøn Lind 97 6 14 1/4 11 13 1 3/4 109 0 Amsterdam Nederland
19 Hans Jepsen 4 Christen Svenssøn Lind 50 0 0 50 0 Amsterdam Nederland
20 Thomas & Chr. Jelstrup 4 Christen Svenssøn Lind 7 6 5 12 13 11 20 0 Amsterdam Nederland
21 Mathias Friis 4 Christen Svenssøn Lind 45 0 0 45 0 Amsterdam Nederland
22 Herman Höe 4 Christen Svenssøn Lind 26 14 4 3/4 5 5 11 1/4 8 0 0 40 0 Amsterdam Nederland
23 Lorentz Wulf 4 Christen Svenssøn Lind 22 0 0 4 0 0 3 0 0 29 0 Amsterdam Nederland
24 Madame Friedlieb & Søn 5 Hartwig Sundberg 252 5 11 1/2 4 11 2 1/2 5 8 10 62 14 8 325 0 Amsterdam Nederland
25 Agentinne Lysholms & Co 6 Anthoni Kathenkamp 45 0 0 45 0 Hamburg Tyskland
26 Hans Jepsen 6 Anthoni Kathenkamp 10 0 0 10 0 Hamburg Tyskland
27 Kanselliråd Eric Must 6 Anthoni Kathenkamp 3 0 0 3 0 Hamburg Tyskland
28 Nicolai Smidt 6 Anthoni Kathenkamp 30 0 0 30 0 Hamburg Tyskland
29 Otto Beyer 6 Anthoni Kathenkamp 40 0 0 40 0 Hamburg Tyskland
30 Thomas & Chr. Jelstrup 6 Anthoni Kathenkamp 22 0 0 22 0 Hamburg Tyskland
31 Herman Höe 7 Herman Hoe 13 3 8 13 3 8 Hamburg Tyskland
32 Agentinne Lysholms & Co 8 Mathias Buckholt 44 3 5 4 16 6 61 14 10 110 14 5 Amsterdam Nederland
33 Otto Beyer 8 Mathias Buckholt 206 4 1 24 11 15 230 16 0 Amsterdam Nederland
34 Henrik Meincke 8 Mathias Buckholt 93 14 13 1/4 5 3 15 3/4 1 1 3 100 0 Amsterdam Nederland
35 Peter Falck 9 Peder Haftorsen Stuberg 1 0 0 1 0 Bergen Norge
36 Agentinne Lysholms & Co 10 Diderich Brun 60 10 8 2 15 3 7 14 5 71 0 København Danmark
37 Generalauditør Friderik Collin 11 Diderich Brun 2 0 0 2 0 Danzig Polen
38 Ole Due 11 Diderich Brun 1 10 0 1 10 0 Danzig Polen
39 Thomas & Chr. Jelstrup 11 Diderich Brun 2 0 0 2 0 Danzig Polen
40 Agentinne Lysholms & Co 12 Hans Paulssøn Bierck 3 0 0 3 0 Bergen Norge
41 Hans Jepsen 13 Jens Nilssøn 4 15 0 4 15 0 Ostende Belgia
42 Mogens Tronwig 14 Thomas Montgomery 16 14 8 1/2 16 14 8 1/2 Irland Irland
43 Agentinne Lysholms & Co 15 Severin Ulriksen 45 0 0 45 0 Flensburg Danmark
44 Madame Friedlieb & Søn 16 Stephan Frideric Thode 330 10 3 7/9 16 0 0 9 4 5 3 15 11 359 10 3 7/9 Hamburg Tyskland
45 Agentinne Lysholms & Co 17 Hans Henrik Wulf 50 0 0 50 0 Flensburg Danmark
46 Thomas & Chr. Jelstrup 18 Gerhard Hoe 45 1 0 45 1 0 Amsterdam Nederland
47 Madame Friedlieb & Søn 18 Gerhard Hoe 64 1 0 3 9 12 67 10 12 Amsterdam Nederland
48 Otto Beyer 18 Gerhard Hoe 46 0 0 46 0 Amsterdam Nederland
49 Lorentz Wulf 18 Gerhard Hoe 12 0 9 1/2 12 9 1/2 Amsterdam Nederland
50 Henrik Meincke 18 Gerhard Hoe 3 0 0 40 0 0 20 0 0 30 0 0 9 0 0 102 0 Amsterdam Nederland
51 Agentinne Lysholms & Co 18 Gerhard Hoe 60 0 0 30 0 0 12 0 0 54 0 0 156 0 Amsterdam Nederland
52 Mathias Friis 18 Gerhard Hoe 10 0 0 4 11 6 15 8 10 30 0 Amsterdam Nederland
53 Otto Beyer 19 Mathias Buckholt 109 0 0 109 0 Amsterdam Nederland
54 Agentinne Lysholms & Co 19 Mathias Buckholt 75 14 1 75 14 1 Amsterdam Nederland
55 Henrik Meincke 19 Mathias Buckholt 44 4 7 19 10 0 5 2 9 68 17 0 Amsterdam Nederland
56 Madame Friedlieb & Søn 20 Hartwig Sundberg 46 1 1 46 1 1 Amsterdam Nederland
57 Mathias Friis 20 Hartwig Sundberg 2 11 15 2 11 15 Amsterdam Nederland
58 Henrik Meincke 20 Hartwig Sundberg 18 15 0 18 15 0 Amsterdam Nederland
59 Otto Beyer 20 Hartwig Sundberg 12 0 0 12 0 Amsterdam Nederland
60 Lorentz Wulf 20 Hartwig Sundberg 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
61 Herman Höe 20 Hartwig Sundberg 52 0 14 1/2 3 10 0 12 6 11 67 17 9 1/2 Amsterdam Nederland
62 Justisråd Friedlieb & Co 21 Friderich Rheder 8 10 0 6 10 0 15 0 København Danmark
63 Agentinne Lysholms & Co 21 Friderich Rheder 40 0 0 40 0 København Danmark
64 Justisråd Friedlieb & Co 22 Hans Henrik Hansen 15 0 0 15 0 København Danmark
Transkribert sum* 3063 10 14 41/72 241 9 13 19/24 313 6 8 1/6 138 8 0 206 7 8
Nåtidens sum** 3063 10 14 41/72 241 9 13 19/24 313 6 8 1/6 138 8 0 306 7 8 4063 2 12 19/36

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Nåtidens sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.