Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskipingsliste

Sted: Trondheim
År: 1776

Kilder: Fotografert

Notat:

Utskipingene

Last ned som regneark med verdier avrundet til hele pund.

Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 030 Løkken, tollfri 050 Selbu, tollfri 060 Kvikne, tollfri 070 Frederiks gave, tollfri Nåtidens sum** Destinasjon Nåtidens land Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Madame Friedlieb & Søn 1 Just Jørgen Bye 270 0 0 30 0 0 300 0 Amsterdam Nederland
2 Agentinne Lysholms & Co 2 Johan Henric Zachau 406 6 10 1/4 30 0 0 33 13 5 3/4 470 0 Amsterdam Nederland
3 Mathias Friis 3 Peter Albert Dreyer 4 10 0 4 10 0 Bordeaux Frankrike
4 Willats Bing Ursin 4 Peter Albert Dreyer 4 0 0 4 0 Bordeaux Frankrike
5 Ole Due 5 Peter Albert Dreyer 1 10 0 1 10 0 Bordeaux Frankrike
6 Otto Beyer 6 Peter Albert Dreyer 15 0 0 15 0 Bordeaux Frankrike
7 Henrik Meincke 7 Peter Albert Dreyer 5 0 0 5 0 Bordeaux Frankrike
8 Agentinne Lysholms & Co 8 Diderich Brun 30 0 7 7/12 2 15 6 2/3 6 0 0 1 0 1 3/4 39 16 0 Hamburg Tyskland
9 Kanselliråd Eric Must 9 Diderich Brun 3 0 0 3 0 Hamburg Tyskland
10 Mathias Friis 10 Diderich Brun 47 0 0 47 0 Hamburg Tyskland
11 Otto Beyer 11 Diderich Brun 24 0 0 24 0 Hamburg Tyskland
12 Madame Friedlieb & Søn 12 Anthoni Kathenkamp 2 7 1 1/2 7 12 14 1/2 10 0 Hamburg Tyskland
13 Mathias Friis 13 Anthoni Kathenkamp 47 0 0 47 0 Hamburg Tyskland
14 Hans Jepsen 14 Anthoni Kathenkamp 9 4 7 9 4 7 Hamburg Tyskland
15 Agent Lars Pedersøn Lassen 15 Anthoni Kathenkamp 1 10 6 1 10 6 Hamburg Tyskland
16 Otto Beyer 16 Anthoni Kathenkamp 30 7 0 6 14 6 4 3 15 6 1 11 47 7 0 Hamburg Tyskland
17 Madame Friedlieb & Søn 17 Christen Svenssøn Lind 20 0 0 20 0 Amsterdam Nederland
18 Kanselliråd Eric Must 18 Christen Svenssøn Lind 3 6 9 26 13 7 30 0 Amsterdam Nederland
19 Ernst Lor. Wensell 19 Christen Svenssøn Lind 5 6 5 1/2 5 6 5 1/2 Amsterdam Nederland
20 Henrik Meincke 20 Christen Svenssøn Lind 48 0 0 2 2 6 54 0 0 5 17 10 110 0 Amsterdam Nederland
21 Otto Beyer 21 Christen Svenssøn Lind 156 0 0 156 0 Amsterdam Nederland
22 Lorentz Wulf 22 Christen Svenssøn Lind 30 0 0 3 0 0 3 0 0 36 0 Amsterdam Nederland
23 Hans Jepsen 23 Christen Svenssøn Lind 50 0 0 50 0 Amsterdam Nederland
24 Thomas & Chr. Jelstrup 24 Johan Cornelius Tollefsen 41 0 0 41 0 Amsterdam Nederland
25 Agentinne Lysholms & Co 25 Johan Cornelius Tollefsen 60 18 5 6 1 11 67 0 Amsterdam Nederland
26 Niese & Thomsen 26 Johan Cornelius Tollefsen 61 14 9 3/4 5 5 6 1/4 67 0 Amsterdam Nederland
27 Mathias Friis 27 Johan Cornelius Tollefsen 60 0 0 60 0 Amsterdam Nederland
28 Otto Beyer 28 Johan Cornelius Tollefsen 78 0 0 78 0 Amsterdam Nederland
29 Otto Beyer 29 Mathias Buckholt 51 6 4 39 0 0 8 7 12 11 6 0 110 0 Amsterdam Nederland
30 Agentinne Lysholms & Co 30 Mathias Buckholt 83 4 4 19/24 10 6 11 1/3 17 9 4 7/8 70 19 11 182 0 Amsterdam Nederland
31 Hans Jepsen 31 Paul Greve 60 0 0 60 0 Amsterdam Nederland
32 Ole Due 32 Paul Greve 40 0 0 1 14 13 1/3 41 14 13 1/3 Amsterdam Nederland
33 Kammerherreinne Schøller 33 Paul Greve 60 0 0 60 0 Amsterdam Nederland
34 Mogens Tronwig 34 Paul Greve 4 16 1/4 5 3 15 3/4 10 0 Amsterdam Nederland
35 Agentinne Lysholms & Co 35 Paul Greve 418 19 12 1/3 6 0 3 2/3 425 0 Amsterdam Nederland
36 Otto Beyer 36 Paul Greve 110 0 0 110 0 Amsterdam Nederland
37 Mogens Tronwig 37 Paul Greve 5 0 0 5 0 Amsterdam Nederland
38 Agentinne Lysholms & Co 38 Hågen Ulrichsøn 41 0 0 41 0 København Danmark
39 Thomas & Chr. Jelstrup 39 Giert Hoe 47 0 1 16 0 1 63 2 Amsterdam Nederland
40 Peder & Martinus Hørlock 40 Giert Hoe 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
41 Madame Friedlieb & Søn 41 Giert Hoe 38 7 97/120 35 16 1 1/15 71 1 15 1/4 53 0 7 198 5 8 1/8 Amsterdam Nederland
42 Agentinne Lysholms & Co 42 Mogens Omeyer 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
43 Giert Höe 43 Mogens Omeyer 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
44 Lorentz Wulf 44 Mogens Omeyer 5 6 0 5 6 0 Amsterdam Nederland
45 Otto Beyer 45 Mogens Omeyer 22 0 0 57 0 0 79 0 Amsterdam Nederland
46 Generalauditør Friderik Collin 46 Mogens Omeyer 43 0 0 43 0 Amsterdam Nederland
47 Agentinne Lysholms & Co 47 Nils Lorentssøn Collund 50 0 0 50 0 København Danmark
48 Herman Höe 48 John Lyall 10 0 0 10 0 Holland Nederland
49 Kongelig tiendekobber 49 Hartwig Sundberg 371 0 8 371 8 Hamburg Tyskland "ved mig" hetter det, altså tollskriv(…)
50 Madame Friedlieb & Søn 50 Hartwig Sundberg 20 0 0 20 0 Hamburg Tyskland
51 Thomas & Chr. Jelstrup 51 Hartwig Sundberg 8 0 0 8 0 Hamburg Tyskland
52 Hans Jepsen 52 Hans Henrik Wulf 50 0 0 50 0 Flensburg Danmark
53 Agentinne Lysholms & Co 53 Hans Henrik Wulf 30 0 0 30 0 Flensburg Danmark
54 Thomas & Chr. Jelstrup 54 Jethe Douwesz 17 13 3 1/2 12 6 12 1/2 30 0 Amsterdam Nederland
55 Agentinne Lysholms & Co 55 Jethe Douwesz 2 6 11 45 13 5 48 0 Amsterdam Nederland
56 Otto Beyer 56 Jethe Douwesz 47 0 0 47 0 Amsterdam Nederland
57 Herman Höe 57 Jethe Douwesz 13 10 0 13 10 0 Amsterdam Nederland
58 Otto Beyer 58 Mathias Buckholt 64 1 13 35 1 10 11 16 9 111 0 Amsterdam Nederland
59 Mathias Friis 59 Mathias Buckholt 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
60 Henrik Meincke 60 Mathias Buckholt 77 4 1 3 15 15 81 0 Amsterdam Nederland
61 Agentinne Lysholms & Co 61 Mathias Buckholt 18 5 0 6 16 2 16 18 14 36 0 0 78 0 Amsterdam Nederland
62 Hans Jepsen 62 Just Jørgen Bye 1 14 8 1 14 8 Amsterdam Nederland
63 Madame Friedlieb & Søn 63 Just Jørgen Bye 153 14 0 13 10 0 0 15 2 12 2 0 180 1 2 Amsterdam Nederland
64 Herman Höe 64 Just Jørgen Bye 16 0 0 16 0 Amsterdam Nederland
65 Lorentz Wulf 65 Just Jørgen Bye 7 11 10 7 11 10 Amsterdam Nederland
66 Skipper Just Jørgen Bye 66 Just Jørgen Bye 1 0 0 1 0 Amsterdam Nederland
67 Madame Friedlieb & Søn 67 Stephan Frideric Thode 30 17 7 3 2 4 9 15 6 43 15 1 Amsterdam Nederland
68 Henrik Meincke 68 Stephan Frideric Thode 20 0 0 25 18 15 3 1 1 49 0 Amsterdam Nederland
69 Mathias Friis 69 Stephan Frideric Thode 2 7 8 2 7 8 Amsterdam Nederland
70 Hans Jepsen 70 Stephan Frideric Thode 15 15 1 15 15 1 Amsterdam Nederland
71 Mogens Tronwig 71 Stephan Frideric Thode 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
72 Peder & Martinus Hørlock 72 Stephan Frideric Thode 3 0 11 3 11 Amsterdam Nederland
73 Agentinne Lysholms & Co 73 Stephan Frideric Thode 16 0 0 29 0 0 45 0 Amsterdam Nederland
74 Madame Friedlieb & Søn 74 Stephan Frideric Thode 5 5 14 5 5 14 Amsterdam Nederland
75 Herman Höe 75 Jan Boyesen 4 0 0 8 13 15 12 13 15 Amsterdam Nederland
76 Madame Friedlieb & Søn 76 Boy Cornelisen 12 10 0 12 10 0 København Danmark
Transkribert sum* 3751 10 2 4/15 341 16 6 2/3 325 18 13 1/8 233 1 3 1/6 265 9 15
Nåtidens sum** 3407 10 2 4/15 341 16 6 2/5 323 18 13 1/8 233 1 3 1/6 265 9 15 4571 16 7 23/24

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Nåtidens sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.