Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Skipper: Mogens Omeyer

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 030 Løkken, tollfri Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1776 1 Agentinne Lysholms & Co 42 Mogens Omeyer 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
2 Giert Höe 43 Mogens Omeyer 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
3 Lorentz Wulf 44 Mogens Omeyer 5 6 0 5 6 0 Amsterdam Nederland
4 Otto Beyer 45 Mogens Omeyer 22 0 0 57 0 0 79 0 Amsterdam Nederland
5 Generalauditør Friderik Collin 46 Mogens Omeyer 43 0 0 43 0 Amsterdam Nederland

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.