Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Destinasjon (transkribert): Kristiansund

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 050 Selbu, tollfri Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1753 "Herforunden er og udført: vide no 25(…) 1 Claus Lundbeck 32 Hans Bleecke 2 0 0 2 0 Kristiansund Norge
2 Trondheim 1761 "Herforuden er og i dette Aar Toldfri(…) 2 Bernard Archdall 54 Niels Kiellerup 1 13 7 1 13 7 Kristiansund Norge
3 Trondheim 1762 "Herforuden er og i dette Aar Toldfri(…) 3 Morten Christian Angell 1 Hans Pedersen 3 6 12 3 6 12 Kristiansund Norge
4 Bernard Archdall 25 Hans Jacobsen 30 0 0 20 0 0 50 0 Kristiansund Norge
4 Trondheim 1765 5 Rådmann Archdal 19 Tøge Didrichsen 0 18 12 18 12 Kristiansund Norge
6 Kammerråd Meincke 31 Halvor Eriksen 1 0 0 1 0 Kristiansund Norge
5 Trondheim 1766 7 Anders Huus 1 Tøge Didrichsen 1 14 0 1 14 0 Kristiansund Norge
8 Kammerråd Meincke 9 Diderich Brun 2 0 0 2 0 Kristiansund Norge
6 Trondheim 1767 9 Erich Mesler 34 Niels Nielsen 2 0 0 2 0 Kristiansund Norge
7 Trondheim 1769 10 Carsten Carst. Feldsted 1 Hans Pens 1 0 0 1 0 Kristiansund Norge

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.