Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Skipper: H. Andresen

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 030 Løkken, tollfri 040 Selbu, fortollet Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1791 1 Henrik Meincke 1 H. Andresen 138 11 14 23/120 11 8 1 97/120 150 0 Amsterdam Nederland
2 Justisråd Friedlieb & Co 1 H. Andresen 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
3 Viseborgermester Knudtzon & Braack 1 H. Andresen 100 0 0 100 0 Amsterdam Nederland

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.