Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Skipper: Andr. Erlandsen

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 050 Selbu, tollfri 060 Kvikne, tollfri 070 Frederiks gave, tollfri Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1780 1 Madame Aletta sal. Otto Beyer 2 Andr. Erlandsen 30 0 0 30 0 Amsterdam Nederland
2 Generalauditør Friderik Collin 2 Andr. Erlandsen 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
3 Hoffagent Sommer 2 Andr. Erlandsen 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
4 Agentinne Lysholms & Co 2 Andr. Erlandsen 200 0 0 200 0 Amsterdam Nederland
5 Paul Bahnsen 2 Andr. Erlandsen 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
6 Justisråd Friedlieb & Co 2 Andr. Erlandsen 146 0 0 146 0 Amsterdam Nederland
7 Lorentz Wulf 2 Andr. Erlandsen 15 0 0 2 10 0 2 10 0 20 0 Amsterdam Nederland
8 Herman Höe 2 Andr. Erlandsen 15 0 0 15 2 8 30 2 8 Amsterdam Nederland
9 Mogens Tronwig 2 Andr. Erlandsen 20 0 0 20 0 Amsterdam Nederland
10 Henrik Meincke 2 Andr. Erlandsen 90 0 0 90 0 Amsterdam Nederland
2 Trondheim 1781 11 Justisråd Friedlieb & Co 9 Andr. Erlandsen 3 3 4 1/2 27 13 2 1/2 30 16 7 Amsterdam Nederland
12 Andreas Caspar Hammer 9 Andr. Erlandsen 7 8 10 1/2 1 11 5 1/2 9 0 Amsterdam Nederland
13 Herman Höe 9 Andr. Erlandsen 31 10 15 1/2 8 9 1/2 40 0 Amsterdam Nederland
14 Agentinne Lysholms & Co 9 Andr. Erlandsen 70 0 0 70 0 Amsterdam Nederland
15 Cornelius Busch 23 Andr. Erlandsen 9 10 0 9 10 0 Amsterdam Nederland
16 Peter Smith 23 Andr. Erlandsen 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
17 Andreas Caspar Hammer 23 Andr. Erlandsen 4 9 12 1 10 4 6 0 Amsterdam Nederland
18 Agentinne Lysholms & Co 23 Andr. Erlandsen 10 5 10 1/2 33 0 0 43 5 10 1/2 Amsterdam Nederland
19 Thomas & Chr. Jelstrup 23 Andr. Erlandsen 4 0 0 4 0 Amsterdam Nederland
20 Justisråd Friedlieb & Co 23 Andr. Erlandsen 492 0 12 7/9 24 0 0 10 14 6 36 6 0 563 1 2 7/9 Amsterdam Nederland
21 Herman Höe 23 Andr. Erlandsen 2 0 0 9 0 0 18 10 9 29 10 9 Amsterdam Nederland

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.