Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Skipper: Anders Moursund

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 050 Selbu, tollfri Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1774 1 Otto Beyer 1 Anders Moursund 8 7 8 8 7 8 Bordeaux Frankrike
2 Kammerherre Gerrit Hornemann 2 Anders Moursund 0 15 1 15 1 Bordeaux Frankrike
3 Thomas & Chr. Jelstrup 3 Anders Moursund 4 0 0 4 0 Bordeaux Frankrike
4 Ole Due 4 Anders Moursund 2 10 0 2 10 0 Bordeaux Frankrike
5 Henrik Meincke 5 Anders Moursund 2 5 1 2 5 1 Bordeaux Frankrike
6 Mathias Friis 6 Anders Moursund 2 10 0 2 10 0 Bordeaux Frankrike
7 Lorentz Wulf 7 Anders Moursund 1 1 10 1 1 10 Bordeaux Frankrike
2 Trondheim 1775 8 Agent Lars Pedersøn Lassen 17 Anders Moursund 0 9 6 9 6 Bordeaux Frankrike

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.