Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Skipper: Tietze Jelckes

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 030 Løkken, tollfri 060 Kvikne, tollfri Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1760 "Herforuden er og i dette aar Toldfri(…) 1 Kammerråd Meincke 50 Tietze Jelckes 15 0 0 15 0 Amsterdam Nederland
2 Kanselliråd Eric Must 51 Tietze Jelckes 8 10 2 1/2 21 9 13 1/2 30 0 Amsterdam Nederland
3 Hans Jepsen 52 Tietze Jelckes 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.