Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Destinasjon (nåtidens land): Spania

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 030 Løkken, tollfri Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1752 "Herforuden er og vide No 22 udført k(…) 1 Rådmann Hans Hornemann 52 Christen Messler 51 0 0 51 0 Bilboa Spania
2 Trondheim 1758 "Herforuden er og i dette aar bleven (…) 2 Rådmann Hans Hornemann 43 Knud Thode 54 9 2 7 10 14 62 0 Bilboa Spania

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.