Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Destinasjon (transkribert): Molde

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1758 "Herforuden er og i dette aar bleven (…) 1 Rådmann Hans Hornemann 25 Henrik Jonsen Bye 3 17 13 1/2 3 17 13 1/2 Molde Norge
2 Trondheim 1759 "Herforuden er og i dette aar Toldfri(…) 2 Kammerråd Meincke 24 Lars Barsen 3 16 10 3 16 10 Molde Norge
3 Trondheim 1760 "Herforuden er og i dette aar Toldfri(…) 3 Kammerråd Meincke 1 Anders Baadsmand 3 11 4 3 11 4 Molde Norge
4 Kammerråd Meincke 20 Jens Lossius 2 0 0 2 0 Molde Norge
5 Kammerråd Meincke 27 Lars Baarsen 1 0 0 1 0 Molde Norge
4 Trondheim 1761 "Herforuden er og i dette Aar Toldfri(…) 6 Kammerråd Meincke 17 Michel Wang 3 15 0 3 15 0 Molde Norge
5 Trondheim 1767 7 Otto Beyer 27 Halvor Halvorsen 3 0 0 3 0 Molde Norge

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.