Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Skipper: Jacob Jacobsen

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 030 Løkken, tollfri Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1751 "Desuden er og udført kaaber i nyt ar(…) 1 Rådmann Hans Hornemann 34 Jacob Jacobsen 4 0 0 4 0 Bergen Norge
2 Trondheim 1763 "Endelig er og i dette Aar Toldfrie b(…) 2 Rådmann Hans Hornemann 25 Jacob Jacobsen 12 6 14 2 13 2 15 0 Bergen Norge

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.